Pohřební služba Jiří Habich, Písek:
24. 2. Jan Bican, Harantova, Písek 65 let
25. 2. Jaroslav Hůla, Praha 78 let
26. 2. Zdeněk Viktora, Předotice 73 let
26. 2. Růžena Daňková, Milevsko 92 let
28. 2. František Stoniš, Čelakovského, Písek 90 let
1. 3. Ing. Karel Kříž CSc., Pivovarská, Písek 74 let
3. 3. Stanislav Mráz, Králova Lhota 77 let

Kontaktní místo Mirovice Hybrantová – PS Habich:
24. 2. Marie Hřebíčková, Lety 83 let
3. 3. Růžena Strnadová, Zalužany 89 let

Městské služby Písek:
3. 3. Josef Vavřina, Písek nedožitých 69 let

Pohřební služba Milevsko:
26. 2. Miroslav Kocík, Květuš 73 let
26. 2. František Bartoš, Bernartice 64 let
3. 3. Josef Gottfried, Krsice 88 let
3. 3. Miroslava Kolářová, Milevsko 86 let
4. 3. Zdeňka Pešičková, Milevsko 85 let