Z pískovny v Čavyni nedaleko Vodňan se muzeu díky ochotě jejího vedení podařilo získat unikátní nález fosilního pařezu o rozměrech 1,2 x 1 x 0,7 m, který patří k nejzajímavějším nálezům fosilního dřeva z území jižních Čech. Ukázka je pozoruhodná nejen svou velikostí, ale i vzácně zachovanou strukturou kořenové části. Dřevo s největší pravděpodobností patří fosilnímu dubu.

„Část území jižních Čech v prostoru českobudějovické a třeboňské pánve pokrývalo koncem druhohor a ve třetihorách velké sladkovodní jezero, po kterém zde zůstala mocná souvrství jezerních sedimentů – štěrků, písků a jílů. V nich jsou občas nalézány úlomky fosilních prokřemenělých dřev, které byly poprvé popsány ve 2. polovině 19. století,“ vysvětlil vznik fosilie geolog Prácheňského muzea v Písku Jaroslav Cícha. Prokřemenění dřeva proběhlo po pádu kmenů do jezerních sedimentů. Dřevo bylo impregnováno roztokem oxidu křemičitého, který se uvnitř dřevní hmoty vysrážel a přitom nahradil a okopíroval strukturu původní organické hmoty.

I když jsou tato dřeva na některých lokalitách poměrně hojná, zůstávají v mnohém neznámá. Pouze ojediněle bylo studováno jejich druhové zařazení a dodnes není uspokojivě stanoveno ani jejich stáří. Nejpravděpodobnější je původ jihočeských prokřemenělých dřev ve svrchní křídě, geologické epoše na konci druhohor, a mohou tak pamatovat období dinosaurů. Některé práce je zase považují za mladší a jejich původ kladou do třetihor.

Pařez je instalován na nádvoří píseckého hradu a vidět ho lze vlastně kdykoliv. Exponát doplňuje i podrobný text informující o jeho původu a vzniku. Uzavřené Prácheňské muzeum se tak v krátké době připomíná veřejnosti již podruhé, na konci února vznikla malá venkovní expozice plná historických předmětů ve výloze jednoho z píseckých obchodů.

Prácheňské muzeum