„Jsme rádi, že se s námi konečně začalo Povodí Vltavy bavit a že jsme od něj dostali konkrétní vysvětlení a důležité informace od zástupce ČVUT, který nám podrobně vysvětlil studii o orlické přehradě," uvedl majitel Lodní dopravy Quarter Pavel Šofr. Dodal, že pro něj bylo zajímavou informací i to, že za posledních padesát let byly pouze čtyři povodně, což bylo nejméně za posledních 200 let.

Přínos v setkání vidí například také starostové Orlíku nad Vltavou Jan Mára a Zvíkovského Podhradí Josef Blažek. V jejich obcích už fungují nové čistírny odpadních vod, které stály spoustu peněz jen proto, aby do přehrady netekla splašková voda a aby voda v přehradě byla čistá. „Kdyby byla v budoucnu přehrada bez vody nebo jen s velmi malým množstvím vody, vzešly by tyto vysoké investice vniveč. Na schůzce jsme se dověděli, že má Jihočeský kraj k otázce vody v Orlíku váhavý přístup. Proto jsme se společně se starostkou Písku Evou Vanžurovou a starostou Kovářova Pavlem Hrochem, který je také krajským zastupitelem, rozhodli, že vyvineme aktivity, aby došlo ke konstruktivním změnám," vysvětlil krajský zastupitel a radní Písku Luboš Průša.

Jedná se totiž o to, že i když je velká část přehrady na území Jihočeského kraje, o hospodaření s vodou v ní rozhoduje výhradně Středočeský kraj. Ten je pod tlakem obcí na dolním toku, které se bojí povodní.

V současné době se jedná o schválení nového manipulačního řádu, podle kterého s vodou v orlíku Povodí Vltavy pracuje. Letošní abnormální suchý rok je pomyslnou výstrahou, co by trvalé snížení vodní hladiny lidem přineslo. Navrhovaný manipulační řád zahrnuje zvýšení zásobního prostoru, což by znamenalo snížení hladiny o šedesát centimetrů oproti stávající hranici. „Na úroveň, na kterou klesla hladina Orlíku letos vlivem sucha, při běžné hydrologické a provozní situaci klesat nebude," upřesnila vedoucí kanceláře generálního ředitele Povodí Vltavy Michaela Šeborová. To by Orlík ohrozit nemělo. „Budeme usilovat především o změnu v manipulačním řádu v rekreační době ve prospěch obcí kolem přehrady. Aby nedocházelo k výkyvům v upouštění vody, a tím k ohrožení rekreačních středisek. Navíc při dlouhodobě nízké hladině by mohlo dojít k poklesu spodní vody ve studních v okolí," dodal krajský zastupitel a radní Písku Luboš Průša.