Nemilé starosti, které obce musí řešit, jsou neuhrazené poplatky za odpad či nájemné. Například ve Veselíčku se problémem naposledy zabývali zastupitelé a i letos bude obec dlužníkům posílat v září upomínky.

Podle starosty Jiřího Leška výzvy k uhrazení dlužných částek zaberou. „Nestalo se, že bychom museli přistoupit k vymáhání," říká starosta s tím, že dlužníků je pět až deset z celkových dvou set plátců. Doplňuje, že se vždycky najde někdo, kdo zapomene poplatek za odpad do května zaplatit, a někdo také nechce a čeká až na upomínku, kde se píše, jaké má obec možnosti dluh vymoci. Druhá upomínka je podle starosty důraznější.

Větší problém s dlužníky mají v Kovářově. Účetní Věra Janečková spočítala, že dluhy za odpad jsou patnáct tisíc korun, což činí 1,5 procenta. „Číslo se snižuje. Poplatky se daří vymáhat," říká Věra Janečková. O něco horší situace je v Kovářově s byty, těch obec vlastní 46 a dluh je 150 tisíc korun, z toho 70 tisíc jsou dlouhodobé pohledávky. Ty jsou vymáhány právní cestou. „Číslo se celkem nemění. Roční dluh na nájemném činí kolem 6,5 procenta," doplňuje účetní.

A jak Kovářov vymáhá dluh za nájemné? Pokud nájemník nereaguje na třetí upomínku, předává úřad pohledávku právníkovi, který vymáhá dluh platebním rozkazem. Několik nájemníků má s obcí uzavřen splátkový kalendář.

Ani ve Veselíčku to nemají s nájemníky obecních bytů jednoduché. Obec má čtyři byty a problémy řeší se třemi dlužníky. Přitom nájem není nikterak vysoký, nedosahuje ani dvou tisíc korun.

Zatímco dlužné nájemné v některých městech a obcích na Písecku způsobuje problémy v jejich rozpočtech, obyvatelé pečovatelských domů jsou v tomto ohledu bezproblémoví. „Máme byty v domech s pečovatelskou službou, kde lidé platí pravidelně. Tam problémy nemáme," potvrdil starosta Mirovic Zdeněk Bárta.

Dluhy se často týkají také například poplatků ze psů, za odpady nebo hrobová místa. V menších obcích na Písecku se ale Píseckým deníkem dotázaní zástupci obcí shodují na tom, že problémy s neplatiči řeší spíše ojediněle a většinou jim stačí poslat upomínku nebo jenom připomenout ústně a dlužnou částku obci zaplatí.

V příštích dnech se budeme věnovat dluhům v největších městech Písecka.  


Vymáhání
Obec může dluhy vymáhat sama, a to ve správní exekuci. Tento způsob není příliš častý, protože vyžaduje personální zajištění. Většina obcí využívá soudního exekutora a nehradí tak náklady exekuce.

Anketa: Máte problémy s dlužníky? Jak je řešíte?

Zdeněk Bárta
starosta města Mirovice
Pokud nám někdo nezaplatí, tak mu pošleme upomínku, a když nezaplatí ani tu, tak to předáváme k soudní exekuci na plat. Díky tomu se podařilo, že míváme dlužníků za odpady a za psy ročně jen kolem deseti. Lidé si zvykli a snaží se. Problémů s neplatiči nájemného jsme se zbavili před lety tím, že jsme bytovky prodali.

Gabriela Smolová
místostarostka obce Ražice
Řekla bych, že stejně jako v jiných obcích se i my občas potýkáme s dlužníky. Nebudu říkat, že platí všichni včas, ale není to podle mého tak špatné. Většinou stačí poslat upomínku a dotyčný dluh zaplatí. Jelikož nemáme obecní byty, jedná se v našem případě pouze o nezaplacené poplatky za psy a popelnice.

Zdeňka Souhradová
místostarostka obce Hrazany
Pokud se stane, že částka není zaplacena v termínu, dotyčné upozorníme nejdřív ústně a poté písemně. Vždycky to uhradili. Nemuseli jsme tak řešit vymáhání dlužné částky. Poplatek za odpad je 480 korun a za rekreační objekt 720 korun ročně a bytů má obec pět.

Jan Mára
starosta obce Orlík nad Vlt.
Dlužníků poplatků u nás máme minimum. Řešíme to jen upomínkou nebo domluvou a většinou poté zaplatí. Noví nájemci musí skládat tříměsíční kauci a nájemné jim prodlužujeme jen na rok. Díky tomu u nás problémy s placením nájemného nejsou.

Martina Mikšíčková
starostka města Mirotice
Od dlužníků se nám daří v poslední době vybírat více peněz než v minulých letech. Mají stanovené splátkové kalendáře, které ve většině případů dodržují. Nejvíce peněz dluží lidé za nájmy v městských bytech a za služby.

Stanislav Češka
starosta obce Branice
Co se týče poplatků za odpad, s tím problémy nejsou vůbec žádné. Máme známkový systém. S hrazením nájemného problémy také nemáme. Platební morálka je dobrá a jsme za to rádi. Jinde, hlavně ve větším obcích, s tím mají větší problémy.

Markéta Honzíková
starostka obce Zbelítov
Problémy s dlužníky nemáme. Všechny poplatky máme uhrazené. Kdysi se stalo, že chalupáři nezaplatili poplatek za odpad, připomněli jsme jim to a napravili to. Poplatek pozapomněli uhradit.