Přes Žďákovský most už řidiči od pondělí až do prosince nepřejedou. Potvrdil to stavbyvedoucí společnosti COLAS CZ Jakub Vodňanský. „Ještě před uzavřením provozu na mostě zahájíme přípravné práce pod mostem, abychom lidem oddálili nepříjemnosti spojené s objížďkami alespoň o pár dnů," uvedl Jakub Vodňanský.

Uzavírka se dotkne také autobusových linek číslo 36020 a číslo 360061. Podle vyjádření referenta ČSAD Autobusy České Budějovice Josefa Benisky nebude na lince 360020 zajíždět do Kostelce nad Vltavou žádný spoj. Linka bude končit i začínat v Orlíku nad Vltavou.

„Od nás autobusy pravidelně využívají tři lidé, kteří pracují v Písku. Teď musí hledat řešení, jak by se dostali alespoň do Varvažova, odkud by mohli pokračovat autobusem. Chápu, že společnost ČSAD nebude kvůli třem lidem jezdit o 28 kilometrů delší trasu, ale také bych se nerad setkal s tím, abychom měli v obci další nezaměstnané, proto se nebráním jednání se zaměstnavatelem a úřadem práce, abychom společně s obcí našli nějaké řešení a mohli těmto lidem přispět na dopravu," uvedl starosta Kostelce nad Vltavou Pavel Kosík. Předpokládá, že se lidé budou dopravovat autem.

Z Orlíku nad Vltavou jezdí pravidelně kolem deseti cestujících do Milevska do práce a do školy. „V ČSAD nám ještě na moji žádost slíbili dodat jízdní řády, aby lidé věděli, jak budou moci od pondělí jezdit, ale ještě je nemáme," uvedl starosta Orlíku nad Vltavou Jan Mára. 

Nové jízdní řády autobusů společnosti ČSAD budou na zastávkách pro cestující nezbytné. Kromě pravidelných cestujících využívají hromadnou dopravu také ostatní na cestu za nákupy či lékaři. V Kostelci nad Vltavou a Zahrádce přijdou lidé o osm autobusových spojů. Zůstanou jen čtyři spoje, které budou stavět pouze na zastávce Kostelec nad Vltavou U rybníka.

Dopravní obslužnost po trase Kostelec nad Vltavou – Milevsko, kterou zajišťuje linka 360070, zůstane podle referenta ČSAD Autobusy České Budějovice Josefa Benisky beze změny. Lidé, kteří pracují na směny, a školáci by se tak měli dostat do práce i škol a zpátky bez problémů.

Kompletní uzavírka je pro rekonstrukci mostu nutná. „Hned po uzavření mostu provedeme odfrézování vozovky na mostě i před mostem a vzápětí se začne s demolicí opěr na levém břehu. Proto budeme muset v krajním poli most podepřít a pomocí hydraulických lisů přizvednout, uvolnit stávající ložiska a zase spustit zpět na provizorní podepření," vysvětlil stavbyvedoucí firmy COLAS CZ Jakub Vodňanský. Následovat bude výstavba nových částí opěry ze strany od Orlíku nad Vltavou a o pár měsíců později to samé ze strany od Milevska. Mezitím budou opravovat mostní svršek. Most budou muset zbavit vozovkového a izolačního souvrství, ale i chodníků a později ocelové římsy včetně zábradlí. Po odkrytí budou muset provést průzkum, v jakém stavu se nachází železobetonová deska, a následně ji lokálně opravit. Poté bude možné provést novou izolaci, ocelové římsy, zábradlí a vozovkové souvrství.

„I přes velkou časovou náročnost této etapy bychom rádi most na konci roku uvedli zpět do provozu pro veškerou dopravu a pevně věřím, že to zvládneme," dodal Jakub Vodňanský. Závad je podle něj v tuto chvíli na mostě celá řada a těžko říci, co patří k těm nejhorším. Navíc při výstavbě jsou předepsané další diagnostické průzkumy, při kterých se může objevit něco dalšího. Mezi nejvíce postiženými místy jsou ale právě krajní části mostu v oblasti opěr, kde práce začnou. 

Rekonstrukce
„Celková doba rekonstrukce by měla trvat 28 měsíců a mezi ty nejnáročnější opravy bude určitě patřit samotná oprava protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, kdy při otryskávání stávajících nátěrů musíme zabránit jakémukoli úniku látek do orlické přehrady. To bude vzhledem k rozměrům a výšce mostu dost náročné, nikoli nereálné. I s tímto zdánlivým problémem si dokážeme poradit,"
stavbyvedoucí firmy COLAS CZ Jakub Vodňanský 

Autobusy
Na lince 360061 (Milevsko-Mirovice) bude na vybraných spojích ČSAD zajištěna objížďka po trase Sobědraž – Kučeř – Zvíkovské Podhradí – Varvažov – Nevězice – Mirovice.
 Ke Kostelci nad Vltavou a Zahrádce autobus na této lince jezdit nebude.
 Nová zastávka na znamení bude v Nevězicích.