Dopravní policie i policisté z obvodního oddělení Čimelice dělají u mostu namátkové kontroly. „V poslední době tam jezdí na oznámení místních lidí jen minimálně, dříve lidé hlásili projíždějící kamiony mnohem častěji. Kontroly také prokázaly, že některé kamiony tudy jely bez nákladu, takže se do 13 tun vešly," vysvětlila mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová Ingrišová. Druhým velkým problémem je podle ní i to, že řidiči kamionů často nedodržují stanovenou objízdnou trasu a zkracují si cestu přes okolní vesnice po silnicích druhé třídy, které nejsou na takovou zátěž stavěné. „Lidé se zlobí, ale oni tudy jet mohou, i když kvůli nim vznikají problémy," dodala Kamila Čuřínová Ingrišová.

Rekonstrukce měla začít v květnu roku 2012, ale po ukončení výběrového řízení se jedna z firem, kterou komise nevybrala, odvolala.
„Vyloučený zhotovitel podal dovolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které bylo v květnu 2013 zamítnuto, ale následně podal vyloučený zhotovitel rozhodnutí ÚOHS ke Krajskému soudu v Brně. Ten v červenci 2013 rozhodl, že když jsme dosud neuzavřeli smlouvu o díle, tak teď již nesmíme. V září 2014 rozhodl Krajský soud, že ÚOHS má pravdu. Následně byla podána na rozhodnutí Krajského soudu v Brně k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost s odkladným účinkem, kterým nám neumožnil uzavřít smlouvu o dílo na provedení opravy," zrekapitulovala vývoj situace tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Nina Ledvinová.

Pokud by ÚOHS neshledal žádná pochybení v průběhu výběrového řízení a následném postupu hodnotící komise, došlo by podle Niny Ledvinové k podepsání smlouvy s vítězným uchazečem a zahájení rekonstrukce. Dále by mělo vše pokračovat podle původního plánu z roku 2012, kdy náklady na celkovou rekonstrukci měly činit 320 milionů korun.

Varování

Podle policie je velký problém v tom, že se oprava mostu stále odsunuje. „Stav mostu je vážný a uzavírka pro kamiony nad 13 tun rozhodně není naddimenzovaná. Řidiči by ji neměli podceňovat. Mohlo by se pak stát, že by technici uzavřeli most úplně pro všechna auta," uvedla mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová Ingrišová.

Rekapitulace

1957 – začátek stavby Žďákovského mostu
1967 duben – uvedení mostu do provozu
1998 trhliny ve vozovce – dva měsíce oprava
2009 duben – zákaz vjezdu kamionů nad 13 tun
2012 – výběrové řízení, rekonstrukce za 320 milionů korun měla začít v květnu, jedna firma se odvolala proti výsledkům výběrového řízení
2013 – ÚHOS dovolání stěžující si firmy zamítlo, ta se obrátila na soud v Brně
2014 červenec – rozhodnutí brněnského soudu, ŘSD nesmí uzavřít s vybranou firmou smlouvu
2014 září – Krajský soud uznal, že ÚHOS má pravdu
2015 leden – ŘSD čeká na rozhodnutí ÚHOS, zda může podepsat s vybranou firmou smlouvu

Autor: Stanislava Koblihová