Písečtí radní měli na svém čtvrtečním jednání rozhodnout o tom, která díla by se hodila k doplnění již existujících uměleckých laviček a dalších prvků kolem řeky Otavy. Ze soutěže, kterou město vyhlásilo, vzešlo několik nápadů. Na žádném se však radní neshodli a budou se tedy záměrem zabývat znovu. „Je třeba si ujasnit, co od toho čekáme. Můžeme vypsat uměleckou soutěž znovu. Můžeme pořídit jednoduché fotopointy s omezeným rozpočtem, anebo chceme skutečná umělecká díla, ale je třeba počítat s tím, že si připlatíme," nastínil možnosti místostarosta Písku Josef Soumar.

Zmínil také zásadní věc týkající se bezpečnosti. „Nezbytné je, aby byla díla snadno demontovatelná v případě povodňové vlny," podotkl místostarosta s tím, že se ukázalo jako obtížné najít umělce ochotné pracovat za nabízený rozpočet.

Nová zastavení by měla vzniknout ve dvou lokalitách v blízkosti Kamenného mostu. První je před cukrárnou Mozart v Čechově ulici, druhá mezi parkovištěm na Výstavišti a řekou. Do soutěže se zapojili tři umělci.

Cílem soutěže bylo vybrat kvalitní umělecké dílo, které bude sloužit jako zajímavý prvek ve veřejném prostoru. Zároveň bude poutačem pro vytvoření fotografie s panoramatem Kamenného mostu. Nový projekt má navázat na tři umělecké lavičky s artefaktem, tedy žulovou s postavou vlající ve větru odkazující na spisovatele Fráňu Šrámka, houslovou u sv. Trojice věnovanou Otakaru Ševčíkovi a nejnovější lampu se žlutým panáčkem u elektrárny, která vznikla jako pocta Františku Křižíkovi.

Odborná porota vybrala návrh od Dušana Zahoranského, který podle ní ve svém návrhu pracuje s kompozicí v prostoru nejvhodněji. Jeho pojednání je pohledové ze všech stran, a proto svojí hmotou nebude narušovat stávající prostor. Jedná se o objekt nazvaný Tady a teď půlkruhového tvaru, který má sloužit k zastavení a odpočinku kolemjdoucích.

Také druhý návrh od autora Dušana Zahoranského situovaný do Svatotrojické ulice vyhodnotila porota jako povedený, nicméně více se pro tuto lokalitu líbila socha jelena od Pauliny Skavové. Jedná se však o návrh mimo požadovaný finanční limit 300 tisíc korun.

Radní, kteří měli mít poslední slovo, se jednoznačně nepřiklonili k žádné variantě, a tak materiál zůstal bez přijatého usnesení. Zhruba koncem léta by se měli k diskuzi vrátit.