Nová zastavení by měla vzniknout ve dvou lokalitách v blízkosti Kamenného mostu. První je před cukrárnou Mozart v Čechově ulici, druhá mezi parkovištěm na Výstavišti a řekou. Písek oslovil několik umělců, aby navrhli, co by mohlo tato dvě místa turisticky zatraktivnit. Do soutěže se zapojili tři umělci, jejichž nápady se probrala vybraná porota a nyní se jimi bude zabývat rada města.

Porota vybrala návrh od Dušana Zahoranského, který podle ní ve svém návrhu pracuje s kompozicí v prostoru nejvhodněji. Jeho pojednání je pohledové ze všech stran, a proto svojí hmotou nebude narušovat stávající prostor. Jedná se o objekt nazvaný Tady a teď půlkruhového tvaru, který má sloužit k zastavení a odpočinku kolemjdoucích.

Návrhy zaslané do soutěže Užij si umění v Písku: Dušan Záhoranský.Návrhy zaslané do soutěže Užij si umění v Písku: Dušan Záhoranský.Zdroj: z materiálu MÚ Písek

Také druhý návrh od autora Dušana Zahoranského situovaný do Svatotrojické ulice vyhodnotila porota jako povedený, nicméně více se pro tuto lokalitu líbila socha jelena od Pauliny Skavové. Jedná se však o návrh mimo požadovaný finanční limit 300 tisíc korun.

Návrhy zaslané do soutěže Užij si umění v Písku: Paulina Skavova.Návrhy zaslané do soutěže Užij si umění v Písku: Paulina Skavova.Zdroj: z materiálu MÚ Písek

Konečné slovo tak budou mít písečtí radní, kteří se sejdou ve čtvrtek 30. května.

Cílem této soutěže bylo vybrat kvalitní umělecké dílo, které bude sloužit jako zajímavý prvek ve veřejném prostoru. Zároveň bude poutačem pro vytvoření fotografie s panoramatem Kamenného mostu. Nový projekt má navázat na tři umělecké lavičky s artefaktem, tedy žulovou s postavou vlající ve větru odkazující na spisovatele Fráňu Šrámka, houslovou u sv. Trojice věnovanou Otakaru Ševčíkovi a nejnovější lampu se žlutým panáčkem u elektrárny, která vznikla jako pocta Františku Křižíkovi.