Všichni byli přitom nominováni už v roce 2020, kvůli pandemii ale musel být slavnostní ceremoniál o rok odložen. „Dříve se tato akce konala v březnu u příležitosti Dne učitelů, ale bohužel nám to v minulých dvou letech situace nedovolila. Ale řekl bych, že tento prázdninový čas je na medaile velmi příznivý, protože nám před pár dny skončily v Tokiu letní olympijské hry,“ uvedl ve svém projevu ministr školství.

Nominace na ocenění mohli podávat ředitelé škol, učitelé, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. Mezi oceněnými byli také dva písečtí kantoři. Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost získal Rudolf Přib, emeritní učitel Základní školy Edvarda Beneše. Vedl flétnový kroužek a výuku hry na zobcovou flétnu. Jeho žáci také v sólovém zpěvu dosahovali předních umístění v celostátních soutěžích. Účastnil se a organizoval i literární a recitační soutěže.

Medaili 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost získala bývalá písecká kantorka Helena Wdowyczynová, která také působila na Základní škole Edvarda Beneše. Vyučovala český a anglický jazyk a při výuce svých žáků aplikovala nové motivační metody výuky. "Učila jsem i žáky 1. tříd, kteří neuměli číst a psát, takže byli vyučováni audioorální metodou. Moc mě chytly nové metody výuky jazyků, dále jsem se vzdělávala, absolvovala jsem zahraniční stáže a stala jsem se lektorem Britské rady a okresním metodikem," zavzpomínala kantorka Helena Wdowyczynová, která už je sice v penzi, ale stále se pedagogice věnuje.

Sama je prý šťastná, že se dostala mezi oceněné "Svému povolání jsem hodně obětovala, učila jsem nejen žáčky ve škole, ale i učitele, pro žáky jsem spoluorganizovala výměnné programy se školami v zahraničí, zapojila jsem školu do projektu Comenius se školami v Dánsku a Švédsku, pro učitele jsem byla lektorkou angličtiny a metodiky výuky v mnoha kurzech a uvádějící učitelkou mnoha svých mladých kolegů," neskrývala radost oceněná.

Na písecké Základní škole Edvarda Beneše učila dlouhých 31 let, jako pedagog pracovala ještě o 15 let déle. Za tuto dobu se ale podle ní styl výuky změnil. "Dnes žáci brzy ovládají počítače a digitální techniku, to je pro učitele náročné, musí s nimi držet krok," doplnila Helena Wdowyczynová. Práce učitele podle ní není jen zaměstnání, ale především poslání. Sama se prý se svými žáky ráda potkává a má radost z toho, že dělají, co je baví a jsou v životě šťastní.