Uskutečnilo se právě v Kostnici na břehu Bodamského jezera v předvečer 600. výročí upálení Jeronýma Pražského, který byl velkým příznivcem Mistra Jana Husa a pokračovatelem v jeho díle.

Mezi účastníky setkání byl zastoupen také Písek, jehož zástupci se zapojili do celodenního historicko kulturního programu. Na prostranství u kostnické katedrály Münster vystoupily písecké soubory – folklorní soubor Písečan, jenž akci zpestřil svými tanci, hudbou, barvitými kroji a nástroji. Dále to byla skupina Klíč a meč Domu dětí a mládeže Písek, která vedle svých vystoupení program obohatila rovněž tvořivými dílnami s výrobou klíčenek a kožených přívěšků. „Oba soubory se zúčastnily také průvodu, který dopoledne a znovu večer prošel historickým centrem města. Písečtí účastníci byli velmi mile překvapeni vřelým přijetím a pozorností místního publika," uvedla Edita Kučerová z odboru školství a kultury MÚ Písek.

Členská města Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí využila setkání také k uspořádání valné hromady, která mimo jiné za nového člena přijala jihočeské město Husinec. „Shromáždění také schválilo návrh města Písku, zastoupeného místostarostou Jiřím Hořánkem, na uspořádání příští valné hromady Společenství v květnu 2017 v Písku," doplnila Edita Kučerová.

Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí vzniklo v roce 1998 z iniciativy měst Neunburg vorm Wald a Tábor. Nyní sdružuje osmnáct českých a německých měst, která byla ovlivněna nebo zasažena husitskými válkami.

Na základě společné historie a tradice se členská města aktivně zapojila do přeshraniční spolupráce zejména v kulturní oblasti. Společenství rovněž podporuje kontakty občanů, organizací a spolků především na komunální úrovni. Výsledkem společné snahy českých a německých husitských měst je vytvoření husitských kulturních stezek.