Armádní generál Josef Bílý se narodil se v roce 1872 v Ochozu u Zbonína na Písecku a navštěvoval písecké gymnázium.

Za první světové války působil v různých velitelských funkcích na ruské a italské frontě a posléze se přihlásil do formující se Československé armády.V roce 1935 odešel do výslužby z funkce zemského vojenského velitele v Praze.

O tři roky později byl v rámci mobilizace Československé armády znovu povolán do služby. Po obsazení republiky fašistickými vojsky 15. března 1939 se ihned zapojil do odbojové činnosti. Byl spoluzakladatelem organizace Obrana národa a jejím vrchním velitelem. Tato organizace se orientovala na zpravodajskou činnost, pomáhala při ilegálních odchodech do zahraničí, ukrývala zbraně a připravovala půdu pro vojenské protifašistické povstání.

V listopadu 1940 byl generál Josef Bílý v Chlumu u Třeboně zatčen a vězněn. Po příjezdu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha do Prahy byl odsouzen k trestu smrti zastřelením. 28. září 1941 na popravišti v pražské Ruzyni generál Josef Bílý odmítl pásku na oči. Jeho poslední slova zněla: „Ať žije Československá republika! Psi, palte!“

Jednota Československé obce legionářské