Změna ve vedení školy vyvolala velkou nevoli mezi učiteli i mezi částí rodičů. „Všichni učitelé a další zaměstnanci základní a mateřské školy podepsali petici, ve které žádáme návrat Jany Máchalové na místo ředitelky," uvedla Eliška Dovoleová, která je osobou oprávněnou jednat za školu.

„Ceníme si toho, že ředitelka Máchalová obnovila důvěru veřejnosti v naší školu, zlepšilo se prostředí pro pedagogy i žáky a i za málo peněz dokázala pořídit a zařídit plno věcí," shodují se učitelé.

Hlasování
Po vyškrtnutí jednoho nejlepšího a jednoho nejhoršího umístění u každého člena komise se prvním v pořadí stává uchazeč s nejnižším součtem umístění.
1. Jaroslav Volf 7
2. Jana Máchalová 12

Jana Máchalová by nerada odcházela od rozdělané práce, zvláště proto, že se jí mnohé podařilo. „Především se zvýšil počet zapsaných dětí, od nového školního roku budou dvě třídy prvňáků, dříve se sotva zaplnila jedna," připomíná Jana Máchalová.

Výsledky dosavadní ředitelky nezpochybňuje ani místostarostka Hana Rambousová (VPM): „Jana Máchalová nebyla neúspěšná, ale byli dva uchazeči a Jaroslav Volf lépe obhájil svoji koncepci."

Učitelé však poukazují na to, že konkurz nebyl úplně v pořádku a že o vítězi snad mělo být rozhodnuto dopředu.

„Neměli jsme včas všechny podklady týkající se Jaroslava Volfa a při vlastním konkurzním řízení nebylo možné k záležitosti diskutovat," uvádí Božena Řeháčková, která v sedmičlenné komisi zastupovala učitele Šobrovy školy.

To však odmítá místostarostka Hana Rambousová. „Jsem přesvědčena, že konkurz byl v pořádku a výsledky jsou platné. Před hlasováním se k výsledkům konkurzu z komise nevyjádřil nikdo. Komise nerozhodovala podle toho, kdo co udělal v minulosti, ale posuzovaly se koncepce čtyř uchazečů a vše bylo v souladu s příslušným zákonem," zdůraznila Hana Rambousová.

U Jaroslava Volfa ocenila zejména připravovanou orientaci žáků na technické obory i v zájmové činnosti a na zlepšení vztahů se ZŠ Svobodná, která sídlí se ve stejném areálu jako ZŠ Tomáše Šobra. Právě napjaté vztahy mezi oběma zařízeními, jejichž zřizovatelem je město Písek, byly důvodem, že došlo k plnému oddělení obou škol.

Učitelé Šobrovky však poukazují na to, že situace je klidná a mezi pedagogy obou škol nepanuje žádné napětí. „Rozumíme si jako kolegové, kteří mají zájem, aby vše fungovalo tak, jak má," dodala jedna z učitelek.

Návrh na jmenování nového ředitele projednávali radní na květnové schůzi a nebyli úplně jednotní. Do diskuse se zejména zapojili členové rady města za TOP 09.

„Petice ukázala, že zaměstnanci za ředitelkou Máchalovou stojí. Nedoporučuji jmenovat jiného ředitele proti vůli zaměstnanců. Navrhuji konkurzní řízení zrušit a vypsat znovu, aby nevznikaly pochybnosti," řekl v diskusi místostarosta Josef Knot.

Opakování konkurzního řízení podpořil i jeho stranický kolega Rudolf Tyll. Pro se však vyslovili pouze tři radní z osmi přítomných. Jaroslav Volf se funkce ředitele ZŠ T. Šobra ujme k 1. srpnu.