Svazek obcí regionu Písecko využil výborných referencí na lektora pana Davida Vičara a zajistil na konci května prostory a ubytování v hotelu Churáňov na Zadově.

Byla to skvělá volba. 29. května ráno po příjezdu na Zadov a malém občerstvení následovalo zajímavé a velmi praktické školení pana Vičara k základním legislativním změnám v oblasti účetnictví obcí. Přislíbil účast na případném dalším setkání s tím, že se rád zapojí i do dalšího doprovodného programu.

Následovala delší diskuze na terase hotelu k tématu ochrany osobních údajů. Pověřenec pro většinu obcí na Písecku a Milevsku pan Petr Koblic shrnul výstupy z individuálních konzultací v jednotlivých obcích a seznámil přítomné se základními body, které musí obce nyní hlavně zajistit.

Setkání účetních na Zadově.

Po obědě a živé diskuzi byl nejvyšší čas vyrazit do národního parku s průvodcem po stezce, kudy Král Šumavy – Kilián Nowotny převáděl v 50. letech rodiny za naše hranice. Cílem výšlapu byla návštěva pozůstatků jedné ze samot, která byla zničena poté, co byla odhalena spolupráce majitele a jeho rodiny právě s Králem Šumavy. Miroslav Sládek jako průvodce doprovázel cestu zajímavými informacemi získanými od starousedlíků a pamětníků. Zpět do hotelu se účastníci vraceli s vědomím, že s legendárním filmem Král Šumavy realita neměla moc společného. Po večeři se mohli zájemci ještě zúčastnit promítání o Králi Šumavy a jeho pravděpodobných trasách, které nyní zdejší nadšenci mapují.

Druhý den po snídani a krátké procházce v okolí se paní účetní shodly, že by bylo vhodné podobné setkání podniknout každoročně. „Těšíme se tedy na květen 2019 a na setkání třeba opět na Zadově, nebo v Prášilech, Modravě či jiném atraktivním místě, kde si mohou účetní popovídat, vyměnit zkušenosti a kontakty, získat informace důležité pro svoji práci, ale i na chvilku na ni zapomenout a vyčistit hlavu v krásné přírodě,“ uzavřela setkání paní Janušková, účetní z obce Ostrovec.

Taťána Mládková