V jednotkách legií byli i vojáci z Písku a okolí, jak se o tom mohli přesvědčit návštěvníci sobotní muzejní noci v Prácheňském muzeu. „Tohle je příbuzný z maminčiny strany. Jeho dopisy z fronty ještě stále doma schováváme.“ Tato a podobná slova zněla u portrétů legionářů na výstavě nazvané Legie 2017. Od Zborova po Písek, kterou komentářem doprovodil její kurátor Zdeněk Duda.

Mnoho zajímavostí přinesla dětská literární soutěž nazvaná Příběh mého pradědečka. Autoři nejlepších prací ze Základních škol v Písku a Protivíně a Gymnázia Písek na úvod sobotního programu převzali ocenění.

Na obou nádvořích muzea i v dalších prostorách potkávali návštěvníci italské a další legionáře a nechyběli ani členové Vojenskohistorického spolku Písek v „nepřátelských“ rakouských uniformách. „Dneska tady ale k soubojům nedojde,“ ujistil jeden z jeho členů Martin Zeman.
Děti i dospělí měli zájem o exponáty plukovního muzea a předměty, které si vojáci z fronty přivezli. Zejména kluci prohlíželi zbraně. Legionáři trpělivě odpovídali na otázky k čemu, co a jak se na frontách používalo.