Na nové hřiště získala škola patnáctimilionovou dotaci od Jihočeského kraje. V současné době už je staveniště předáno strakonické společnosti Prima, která stavbu vysoutěžila, a do konce listopadu příštího roku má být hotovo. Vize je taková, že sportoviště poslouží nejen studentům obchodní akademie a zemědělské školy, se kterou sdílí areál, ale také písecké veřejnosti. Potvrdil to ředitel Obchodní akademie Pavel Sekyrka.

„Písek, jak známo, má chronický nedostatek sportovišť a tělocvičen pro odpolední a večerní využití. Proto v případě zájmu určitě rádi nabídneme hřiště k pronájmu," poznamenal ředitel s tím, že bude i nasvícené. „Když hejtman Martin Kuba s náměstkem pro školství Pavlem Klímou o realizaci rozhodovali, vyjádřili přání, aby hřiště v budoucnu sloužilo i písecké sportovní veřejnosti," zmínil Pavel Sekyrka, že se s tím počítá od začátku. Podmínkou však ještě je dokončení sanitárního zázemí v podzemí školy, které bude mít svůj vstup pro veřejnost, aniž by to jakkoliv narušilo režim budovy školy.

Současný stav sportoviště.Současný stav sportoviště.Zdroj: Archiv školy

Autorem projektu je českobudějovický ateliér Heritas, který projektoval také půdní vestavbu, školní jídelnu, nádvoří školy, arboretum a rekonstruoval historické interiéry původní rolnické školy. Realizace půdní vestavby a nádvoří vyhrála v roce 2021 titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech.

V rámci aktuálního projektu na samotnou herní plochu o rozměrech 30x50 metrů navazují tribuny, zeleň, parkovací místa, odpadové hospodářství či tunel pod silnicí do podzemí školy. Zde se zároveň projektuje sanitární zázemí a další prostory, které na sportoviště navazují.

Písek počítá pro rok 2024 s investicemi za 600 milionů korun.
Domov pro seniory, bazén i kemp. Písek chce příští rok proinvestovat 600 milionů

Velké prostory vznikly v podzemí budovy školy v šedesátých letech, když se budoval při zemědělské škole internát. Část sloužila jako kotelna na kox, uvedl ředitel Pavel Sekyrka. „Gigantické kotle připomínající skutečné peklo se tu zachovaly dodnes. Část prostor sloužila jako dílny a sklady. Chtěli bychom využít ten potenciál, který si o to přímo říká," poznamenal s tím, že podzemí se nachází v bezprostřední blízkosti sportoviště. Vzniknou zde pánské a dámské šatny, sprchy, WC, sklad sportovního náčiní, přesune se dílna školníků a upraví strojovny a kotelna. „V praxi studenti jedné či druhé školy sejdou do podzemí, kde se převléknou, projdou malým tunelem pod vozovkou a vyjdou na hřiště. Po výuce tou samou cestou zpět, na obrazovce si přečtou aktuální informace z rozvrhu před další výukou. Z podzemí vyjdou rovnou u jídelny, když se rozhodnou jít na oběd," popisuje vizi ředitel. Vznik tohoto zázemí je podle něj pro plnohodnotné využití sportoviště nezbytný.

Škola nyní mimo jiné čeká na vypsání dotačního titulu, protože dešťovou vodu z hřiště bude svádět do podzemních retenčních nádrží pod přilehlé parkoviště. „Retenční nádrže mám v hlavě už skoro deset let. Objekt má sice původní studnu, nesmíme se ale vázat na pramen, který v létě kolísá. Krom toho během let začnou v kasárnách rozsáhlé zemní práce a musíme být soběstační," nastínil Pavel Sekyrka. Voda by sloužila jako zálivka pro zahradu zemědělské školy, arboretum a přilehlé prostory. Projekt na retenční nádrže je hotový.

Písek počítá pro rok 2024 s investicemi za 600 milionů korun.
Domov pro seniory, bazén i kemp. Písek chce příští rok proinvestovat 600 milionů

Obchodní akademie patří mezi školy, které se neustále rozvíjí a posouvají kupředu. Během posledních let se tu podařilo vymyslet i dotáhnout mnoho projektů, které studentům zlepšují podmínky studia. Nápady však nedocházejí. „Máme v pořadníku pořád několik záměrů, i když s vědomím, že ne všechny se v budoucnu podaří zrealizovat," zmínil ředitel školy s tím, že například na střeše jídelny chtěl nechat udělat workoutové hřiště, aby si mohli studenti z obou škol o přestávce zacvičit, aniž by se museli přezouvat. Ukázalo se ale, že náklady na vybudování nového stropu by šly do milionů. „Projekt by to byl tedy užitečný, ale finančně velmi drahý. Přemýšlíme ještě ale nad dalšími záměry, které jsou třeba udělat, jakmile se nám podaří sehnat potřebný dotační titul či našetřit prostředky," dodal ředitel.