Jak informoval Krajský úřad Jihočeského kraje, objízdné trasy budou rozděleny pro vozidla do 22 tun a pro vozidla nad 22 tun. Objízdná trasa pro vozidla do 22 tun povede takto:

Ve směru na Prahu – provoz ze silnice I/20 od Písku a ze silnice I/4 od Strakonic: Nová Hospoda (D4) po souběžné silnici II/604 (původní trasa silnice I/4) – směr Předotice–Radobytce–III/00423–Mirotice–II/121 pod most Mirotice (výstavba) a výjezdem na I/4 směr Praha.

Od Prahy bude provoz veden po stejné objízdné trase: sjezdem ze silnice I/4 (u Rakovických Chalup) na II/121 pod most MUK Mirotice–III/00423 do Mirotic a na křižovatku Radobytce – zde bude provoz od Prahy směr Písek/Strakonice naveden zpět na D4 – provoz bude zde řízen světelnou signalizací.

V Miroticích je na silnici III/00423 v délce mostu (omezení tonáže 22 tun) zúžený úsek – provoz zde bude řízen v pracovních hodinách poučenými osobami stavby, po pracovní době či mimo tvorby kolon bude provoz řízen světelnou signalizací.

Nákladní doprava nad 22 tun bude mít objízdnou trasu ve směru na Prahu ze silnice I/20 v Písku po silnici I/29 směr Tábor–Záhoří po silnici II/138 Vlastec–Oslov po silnici II/121 směr Zvíkovské Podhradí–Rakovické Chalupy (u MUK Mirotice) výjezd na silnici I/4. Ve směru od Prahy bude nákladní doprava vedena ze silnice I/4 v Čimelicích po III/1217 směr Smetanova Lhota po silnici II/121 – Zvíkovské Podhradí – na silnici. II/138 – Oslov–Vlastec–Záhoří – silnice I/29 – směr Písek.