Krajské školní hospodářství České Budějovice zadalo zpracování studie využitelnosti areálu u českobudějovické architektonické kanceláře Brůha a Krampera. Hlavním záměrem byla přeměna dnes nevyužívaného prostoru, na kterém stojí prázdné přízemní - původně vojenské objekty, ve víceúčelové centrum.

Podle Davida Hockeho z oddělení informací krajského úřadu návrh počítá s tím, že na zmíněné ploše, která navazuje na hlavní tah z Českého Krumlova do Českých Budějovic, vznikne záchytné parkoviště pro asi 97 nákladních automobilů a ubytovací zařízení pro řidiče kamionů, které může být využíváno i jako letištní hotel.

Součástí návrhu jsou i servisní funkce, jako je například rampa na odklízení sněhu z tranzitních souprav, myčka, autoservis apod. Část areálu k silnici I/3 je pojata jako obchodně administrativní zóna s možností umístění zařízení rychlého občerstvení či kavárny s výhledem na přistávací dráhu. V areálu je dále umístěna administrativní budova Krajského školního hospodářství s garážemi pro speciální projektovou a obslužnou techniku.

První náměstek hejtmanky Josef Knot odhadl investice na 100 až 150 milionů korun. Odhad pro napojovací komunikaci k letišti a zároveň i k tomuto centru je podle něho 40 až 50 milionů korun. „Jsme ve schvalovacím procesu studie, tak není možné částky více upřesnit“, řekl na jednání zastupitelstva první náměstek hejtmanky Josef Knot a dále doplnil: „Zabezpečíme kroky k investičně projektové přípravě. Požadované finanční prostředky spojené s výstavbou budou součástí návrhu rozpočtu na rok 2020.“