Město pracuje na akci společně s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), se kterým ještě dolaďuje pár věcí. „Některé jejich požadavky jsou vzhledem k velikosti stavby nepatřičné, a tak se snažíme hledat cestu přijatelnou pro obě strany," konstatoval Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy MÚ Písek.

Radní města minulý týden schválili dodatek ke smlouvě týkající se věcných břemen sítí technického vybavení. „Doufáme, že se podaří dořešit všechny drobnosti tak, abychom ještě letos stihli výběrové řízení i stavbu samotnou," podotkl místostarosta Písku Josef Knot.

Spolupráci s dopravní policií i Správou a údržbou silnic si Michal Kovařík chválí. Dokonce i požadavku armády, která chtěla mít křižovatku dostatečně širokou, aby tudy projel tahač vezoucí tank, se podařilo vyhovět.

Stavba křižovatky bude společnou investicí města 
a ŘSD. Písek bude hradit středový ostrov, tedy ozeleněnou středovou část okružní křižovatky, chodníky, veřejné osvětlení, prodloužení veřejného vodovodu a stavební úpravy navazujících úseků vedlejších komunikací. ŘSD zaplatí okružní křižovatku jako takovou plus stavební úpravy na navazujících úsecích silnice I. třídy.