Odbor životního prostředí v Písku se k myšlence větrných elektráren nestaví příliš pozitivně. „My hodnotíme, jaký mají elektrárny vliv na krajinný ráz či na ochranná pásma. Co jsem měl zatím možnost posuzovat větrné elektrárny, vždy byl krajinný ráz narušen. Museli bychom dostat argumenty, které by nás přesvědčili o opaku," konstatoval vedoucí píseckého odboru životního prostředí Miloslav Šatra.

Starostka Horosedel Lada Hašková vnímá záměr jako šanci obohatit obecní pokladnu. „Co si budeme povídat, děláme to kvůli penězům. Já bych byla jinak proti, ale obci to přinese nemalou částku, která se nám bude hodit," uvedla starostka. Jedná se podle ní o osm set tisíc korun ročně za to, že pět elektráren bude na katastru obce.

Pozemky, kde by měly elektrárny vzniknout, jsou soukromých vlastníků, ale obec bude muset kvůli tomu dělat změnu územního plánu. „Je to vlastně na popud firmy. Změna územního plánu by mohla být hotová příští rok," řekla starostka. Pozemky firma neodkoupí, ale bude je od majitelé pronajímat.

Větrné elektrárny tady chce stavět firma WSB Koncept. „Tuto lokalitu jsme vybrali proto, že splňuje potřebné technicko - stavební podmínky pro výstavbu a provoz větrných elektráren," uvedl jednatel společnosti Lumír Pašek.

O stavbě větrných elektráren se mluvilo i v Mirovicích. „Před pár lety nám to firma nabídla, ale zůstalo to na mrtvém bodě. Zřejmě bychom do toho šli, přeci jen jsou z toho peníze pro město," řekl starosta Mirovic Zdeněk Bárta. Město se stavbou větrných elektráren počítá i v novém územním plánu.

Větrné elektrárny žijí s nálepkou černých ovcí

Na katastru Horosedel chce firma WSB Koncept stavět větrné elektrárny. Na dotazy ohledně jejich fungování a zkušeností s nimi odpovídal jednatel společnosti Lumír Pašek.

Proč jste si pro vybudování větrných elektráren vybrali právě tuto lokalitu?
Vybrali jsme si ji proto, že splňuje potřebné technicko – stavební podmínky pro výstavbu a provoz větrných elektráren (dále VE). Těmi jsou možnost napojení na rozvodnou síť, dobrá dostupnost pro transport dílů VE, dostačující odstup od okolo se nacházejících sídelních útvarů a v neposlední řadě i dostatečná zásoba větrné energie.

Co nabídnete obci za to, že vám umožní stavět na svém katastru?
Platby obci za možnost využití jí spravovaného území jsou dohodnuty ve výši několika procent z produkce elektrické energie za rok po celou dobu provozu VE. Tyto peníze poskytneme obci formou daru.

Jak budou jednotlivé sloupy vysoké a kolik jich zde bude?
Větrné elektrárny, které by mohly být umístěné na tomto místě, budou mít tubusy vysoké minimálně sto metrů a jejich rotor bude mít průměr od osmdesáti do sta metrů. Jejich počet je odvislý od průběhu jednání a od procesu povolení jejich výstavby a provozu. Variantně se řeší umístění pěti až deseti větrných elektráren v této lokalitě.

Máte větrné elektrárny i na jiných místech republiky?
V současnosti uvádíme do provozu šest větrných elektráren v lokalitě Andělka v Libereckém kraji, které byly dokončeny v loňském a letošním  roce. Tyto VE budou v provozu od konce tohoto roku. V roce 2005 a 2006 jsme postavili tři VE v lokalitě Vrchu tří pánů v Krušných horách. Tyto větrné elektrárny již šestý rok úspěšně a bezproblémově provozujeme.

Kdy by měly být větrné elektrárny hotové?
Dokončení větrných elektráren na jakékoliv lokalitě v Čechách je vždy výsledkem složitých povolovacích procesů a nekonečných jednání. Dnešní doba rozvoji těchto druhů energie nepřeje a nejsou zde žádné náznaky, že v těchto zeměpisných šířkách a délkách někdy přát bude. Větrné elektrárny byly bohužel hozeny do jednoho pytle s fotovoltaikou, která v minulém období naprosto pokřivila obraz těchto elegantních zařízení a jejich vnímání společností.

Větrné elektrárny musí žít s nálepkou černých ovcí, které vysávají peníze z kapes domácností, což při jejich cenových relacích opravdu nechápu.

Kdy by mohli být VE u Horosedel hotové? Na to není jednoduchá odpověď. Pokud by vše šlo jako po másle, tak za tři roky. Pokud to půjde normálně, tak za pět až šest let. Pokud to půjde pomalu, nebo vůbec, tak nikdy. C'est la vie.