Přivítali jsme píseckého dětského psychiatra MUDr. Ivetu Burdovou.

Paní doktorka se postupně zabývala tématy pedopsychiatrické ordinace a nemocnice v kraji, jejich objednací doby, diagnózy spojené se školní problematikou - ADHD, poruchy chování, specifické poruchy učení, dysfázie, autizmus, mentální retardace a školní fóbie. Přiblížila také, jak probíhá pedopsychiatrické vyšetření, jaké jsou možnosti léčby a co se dá v její ordinaci léčit. Odpověděla na otázky, s čím se lidi do ordinace objednávají, jak fungují asistenti pedagoga, jak její spolupráce s klinickým psychologem, jak naložit s medikací, která by měla být podána ve škole a dala prostor pro diskuzi k těmto tématům.

close Přednáška na ZŠ J. K. Tyla Písek. info Zdroj: Archiv školy zoom_in

Zájem projevili pedagogičtí pracovníci nejen pořádající školy, ale i z Písku a okolí. Společně pak strávili čas naplněný erudovanými informacemi a sdílením zkušeností s touto problematikou.

Všichni přítomní se rozcházeli s pocitem, že to byl smysluplně strávený čas a že poznali problematiku společného vzdělávání z dalšího odborného úhlu. Podobná setkávání s odborníky jak pro odbornou, tak i širší veřejnost, budou následovat.

Pavel Koc, ředitel ZŠ J. K. Tyla Písek