Město Písek se od pondělí 7. ledna připojuje k celorepublikové akci (Tý)dny pěstounství. Ta se v loňském roce konala pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v sedmi krajích republiky.

Nadace J&T:
Zabývá se náhradní rodinnou péčí. Podporuje pěstounské rodiny i neziskové organizace, které náhradním rodinám poskytují služby. O pěstounské péči informuje veřejnost prostřednictvím kampaně Hledáme rodiče.

Od pondělí až do 31. ledna bude na chodbě městské knihovny instalována výstava Jsem pěstoun. „K dispozici tam budou informační materiály pro zájemce, kteří by se chtěli stát pěstouny nebo se o pěstounské péči dozvědět více. Po celou dobu výstavy bude téma pěstounství prezentováno také na chodbě Městského úřadu Písek, odboru sociálních věcí, v Budovcově ulici,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí. MÚ Písek Michaela Baslerová.

V klubovně městské knihovny se také uskuteční 15. ledna od 16.30 hodin beseda na téma Jaké je to být pěstounkou.

O pěstounství si budou moci zájemci povídat s pěstounkou Magdalenou Šochmanovou a s vedoucí Programu podpory pěstounských rodin Sociálně psychologického centra Arkáda Písek Vladimírou Zborníkovou. V úterý 29. ledna se od 8 do 17 hodin koná v rámci Programu podpory pěstounských rodin den otevřených dveří v Sociálně psychologickém centru Arkáda v Písku na Husově náměstí čp. 2.

Uvedené akce podporuje Nadace J&T.