Měl by příležitost potkat se s umělci, z nichž mnozí byli jeho přáteli. Určitě by si s nimi povyprávěl o pěších pochodech z Písku do Putimi na jeho chalupu a zřejmě by také padla zmínka o labutím příběhu.

Jenže Oldřich Smutný do Sladovny nepřišel. Výstavy připravené k jeho devadesátým narozeninám se bohužel nedožil. A tak těm, kteří výtvarníka příliš neznají, mnohé napověděli kurátoři výstavy David Bartoň a Jaromír Zemina.

Oldřich Smutný byl rodákem z Mladoboleslavska, ale jeho srdce patřilo jižním Čechám, které byly hlavní inspirací pro jeho tvorbu. Vedle Prahy měl svůj ateliér na břehu rybníku Podkostelního v Putimi, kam často jezdil a kam za ním jezdili či chodili jeho přátelé. Občas si vyjel malovat také do Francie.
Vedle malby se věnoval scénografii, grafice, kresbě a keramice a rovněž fotografoval. Výtvarně se podílel na světové výstavě v japonské Ósace, v roce 1968 byl autorem scény k inscenaci Šumař na střeše v Národním divadle. Cizí mu nebylo ani slovní vyjádření, což dokazuje jeho kniha Labutě, labutě. . ., kde se vyznává ze svého obdivu k přírodě.

V Praze vystudoval malířství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a scénografii na Akademii múzických umění. Na této škole třicet let učil. Někdejší člen seskupení výtvarníků UB-12 byl od počátku devadesátých let minulého století také členem obnovené Umělecké besedy v Praze.

O uměleckém hledání a tvorbě Oldřicha Smutného na vernisáži promluvil historik umění a malíř Jaromír Zemina. „V seskupení UB-12 navazujícím na tradice Umělecké besedy, jehož členy byli v šedesátých letech minulého století třeba také Václav Bartovský, Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Alois Vitík nebo Václav Boštík, byl Smutný považován za abstraktního malíře. V následujících letech byla jeho abstraktní malba posuzována jako tvorba malířské individuality mimo aktuální, a tudíž aplaudované trendy," uvedl jeden z kurátorů písecké výstavy Jaromír Zemina. On a David Bartoň byli také kurátory jubilejní výstavy, kterou připravili v Českém muzeu výtvarných umění v Praze k umělcovým osmdesátým narozeninám. Současná výstava ve Sladovně bude otevřená do začátku ledna příštího roku. S tvorbou Oldřicha Smutného měli zájemci příležitost se v Písku seznámit vloni, tehdy to bylo v Prácheňském muzeu. Výstava měla název Fotografie a kresby z cest.