Po osmé hodině se nádvoří Středověké krčmy zcela zaplnilo desítkami cyklistů, pěších i rodin s kočárky. K nejmladším účastníkům jistě patřil čtrnáctiměsíční Kubíček Trojan, který se na trasu do Ražic vydal v kočárku s rodiči Lenkou a Lubošem a čtyřnohým kamarádem.Všechny startující tady vítali a vyprovázeli na cestu Josef Švejk, představovaný předsedou Maškarního sdružení Milevsko Karlem Procházkou, a paní Müllerovou v podání Heleny Máchové, také z Milevska.Na ty, kteří se vydali do Putimi, čekalo na kontrolním stanovišti u Václavského jezu překvapení. Kromě vodníka Dana Schrola tady na ně čekal písecký rodák, architekt Josef Pleskot, který seznamoval s návrhem lávky pro pěší přes řeku Otavu spojující Hradiště a Sv. Václav. „Zájem mě překvapil, přišli i lidé, kteří kolem bydlí,“ uvedl architekt.