„Ve dvou nejmrazivějších měsících byla kapacita osmi lůžek téměř denně zaplněná. Chodilo sem přespat kolem sedmi lidí, při lepším počasí jsou to tři až čtyři klienti denně,“ uvedla Marcela Průšová, ředitelka Městského střediska sociálních služeb (MSSS) Písek, jehož je noclehárna součástí.

I když přijde víc zájemců, než je lůžek, noclehárna nikoho na ulici nenechá. Sociální pracovník Libor Sechovec má k dispozici šest matrací a když je nouze nejvyšší, mohou klienti strávit noc na židli. Všichni bez rozdílu ale musí dodržovat řád zařízení, do kterého spadá například přísný zákaz alkoholu a drog. Zájemci o nocleh jsou celkem ukáznění a nedělají problémy ani v okolí noclehárny, až na jeden nedávný drobný incident. „Klient se domáhal vstupu v podnapilém stavu, museli jsme volat městskou policii. Po domluvě muž odešel,“ říká Marcela Průšová, která si spolupráci se strážníky pochvaluje, stejně jako s odborem sociálních věcí MÚ a úřadem práce.

Významným pomocníkem a spolupracovníkem MSSS je Oblastní spolek Českého červeného kříže v Písku. Před spuštěním provozu noclehárny bylo nutné v krátkém čase mimo jiné zajistit odpovídající množství lůžkovin a standardní vybavení kuchyně pro klienty noclehárny. „Věděli jsme, že zimní období připravenost prověří. Po předchozích dobrých zkušenostech jsme se obrátili na Oblastní spolek Českého červeného kříže,“ připomněla Marcela Průšová.

A byla to dobrá volba. Dobrovolnice z ošacovacího střediska ČČK pomohly vybrat, vytřídit a připravit dostatečné množství prostěradel, povlečení, ručníků a rovněž příbory, talíře či hrnky. V součtu to byly desítky mnohdy drobných, ale pro chod noclehárny potřebných věcí. Dobrovolnice píseckého Oblastního spolku ČČK přispěly nezištnou činností na vytvoření dobrého zázemí pro pracovníky a přijatelné sociální podmínky pro klienty noclehárny. „Velmi oceňujeme tuto pomoc a děkujeme Oblastnímu spolku ČČK, který se působením v sociální oblasti podílí na řešení některých společenských problémů a nahrazuje nebo vhodně doplňuje pomoc státu a města,“ uzavřela Marcela Průšová.
Připomněla ještě jednu skutečnost. Po několika měsících fungování se podařilo dvěma stálým klientům noclehárny najít práci s ubytováním, což je jeden z cílů zařízení.

Noclehárny v Jihočeském kraji
- Noclehárna v Českých Budějovicích funguje v rámci Domu sv. Pavla, což je služba, kterou zajišťuje Městská charita ČB. Funguje pro muže od 18 let denně od 17.30 do 8 hodin. Kapacita je 20 míst. Vznikla 1. ledna 2009.
- Noclehárna v Sedláčkově ulici v Písku. Slouží od září 2016 pro muže i ženy, kapacita je 4 muži a 4 ženy.
- Noclehárna sv. Antonína pod Farní charitou Jindřichův Hradec je v provozu od roku 2013.
- Noclehárna pro muže v Zavadilské ulici v Táboře funguje od roku 2007.
- Azylový dům a noclehárna pro osoby bez přístřeší ve Strakonicích je v provozu od 1. září 2015.