Skončila tak 3. etapa regenerace druhého největšího píseckého sídliště. Dodavatelem investiční akce za téměř 12 milionů korun včetně DPH byla společnost Eurovia CS. Jak připomněl ředitel závodu Pavel Vrba při včerejším slavnostní zahájení provozu, pro společnost je to po mnoha letech opět významná zakázka pro město Písek.

V prostoru vymezeném ulicemi Truhlářská a Smrkovická jsou nové chodníky, veřejné osvětlení
i komunikace. Městské služby Písek na jaře ještě dosadí další stromy a keře a obnoví trávníky. „Na konci Truhlářské ulice je vybudováno obratiště pro osobní auta, což přispěje k bezpečnějšímu provozu. Motoristé to jistě vítají,“ připomněl místostarosta Petr Hladík.

Celková rekonstrukce ulice začala v červenci a situaci komplikovala souběžná investice teplárny.
„Obyvatelé zmíněné lokality mají za sebou jistě náročné období a zaslouží si poděkování za trpělivost a toleranci. Věříme, že výsledek přispěje k příjemnějšímu životu na sídlišti Jih," uvedla písecká starostka Eva Vanžurová.