Ta začala už 1. ledna a pokračovat bude ještě do úterý 14. ledna. Na Písecku ji zajišťuje Oblastní charita Písek, která rozdala celkem 62 zapečetěných kasiček, se kterými obchází skupinky Tří králů v různých obcích okresu. Dvaadvacet skupinek chodí přímo v Písku. Na slavnostní požehnání do kostela odvezl Tři krále kočár tažený koňmi.