„Je to krásný výsledek, jen o málo nižší než loni. 65 procent z této částky se vrátí zpět k nám   a peníze pomohou sociálně slabým rodinám, na krizovou pomoc a na provoz Sociálně aktivizační služby Rozárka a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež svatého Františka z Assisi," uvedla ředitelka Farní charity Milevsko Alena Růžičková.

Koledovalo se nejen  v Milevsku, ale také v Přeštěnici, Týnici, Držkrajově, Sepekově, Přeborově,  v Písecké Smolči, ve Slabčicích, v Oseku, Božeticích,  Kovářově a dalších obcích.

„Ve velké většině byli lidé vstřícní a laskaví, jen někdy jsme zaznamenali negativní reakci či přibouchnuté dveře. To se špatně vysvětluje zvláště dětem. Děkujeme za pomoc všem dárcům i všem koledníkům," konstatovala Alena Růžičková. Dodala, že se jim ale stále nedaří zajistit takový počet dobrovolníků, jaký by byl třeba, aby obešli celé Milevsko.