"I když jsme se na sbírku připravovali tak jako každým rokem, protiepidemická opatření nám nakonec nedovolila vyjít do ulic a předat požehnání vašim domovům tak jako obvykle," uvedla Dana Vejšická, ředitelka Oblastní charity Písek, která na Písecku sbírku organizuje.

I přes to, že nebylo možné v ulicích potkat skupinky malých koledníčků a vyslechnout zpěv tříkrálové koledy, sbírka se uskutečnila. "Její průběh byl sice trochu jiný, výtěžek nebyl tak jako v posledních letech rekordní, ale na druhou stranu nám umožnil načerpat nové zkušenosti a mnohá poučení. A hlavně jsme získali další důkaz o tom, jak si lidé dokáží v těžkých chvílích pomáhat a jak jsou jejich srdce otevřená," zmínila ředitelka.

Výtěžek prostřednictvím statických kasiček, které byly umístěny ve městě Písek a obcích regionu, činil 132 244 korun. Z toho v Písku bylo sečteno 45 343 korun.

Dlouholetým tradičním rekordmanem mezi obcemi je Záhoří, kde se letos vybralo neuvěřitelných 23 033 korun. Podrobný přehled výtěžků dle jednotlivých obcí je zveřejněn na webových stránkách Oblastní charity Písek. Současně s koledou do klasických kasiček probíhá také virtuální koleda online, kde je přes dvacet tisíc korun. "Touto formou můžete letos přispívat i nadále. Výtěžek je určen na služby, které jsou v souvislosti s pandemií více než kdy jindy nepostradatelné, a těmi jsou Dobrovolnické centrum Bonum a Středisko pomoci," nastínila Dana Vejšická.

Na závěr přidala malý příběh z Vinotéky U Jarušky, kde byla umístěna jedna z kasiček. Do obchůdku, který mimo vína nabízí široký sortiment zboží včetně sladkostí, přišly dvě malé děti. "Každé drželo v ruce drobný peníz a rozhlížely se, co by si koupily dobrého. Když jim padl zrak na tříkrálovou kasičku, nezaváhaly a shodně se zeptaly, zda by do ní své peníze mohly vhodit. Jejich radost a rozzářená očka ještě umocnilo, když byly obdarovány tradičním cukříkem a kalendáříkem. Je to krásný příklad toho, že touha konat dobro (charitu) se ukrývá v každém z nás, bez ohledu na věk a výši jmění. A upřímná dětská radost dokazuje, jak obohacující je dělat něco pro druhé.

Děkujeme všem štědrým dárcům i všem, kdo se podíleli na realizaci sbírky," doplnila ředitelka písecké charity.

Přispívat do sbírky online můžete až do 30. dubna. Informace naleznete na www.pisek.charita.cz nebo www.trikralovasbirka.cz.