Přibudou tak ke stávajícím rybníkům, které jsou nedílnou součástí Píseckých hor. Jsou to například turisty vyhledávané rybníky Němec, ke kterému vede trasa od Nového Dvora, pak rybník Nový a dva nové rybníky ve směru od Údraže a od Jehnědna. „V posledních letech nám příroda výrazně dokazuje, jak je důležitá úloha lesa při zadržování vody v krajině. Ať je to při přívalových deštích, jako je tomu teď, nebo v dobách dlouhodobého sucha, jaké bylo loni. Proto jsme se rozhodli obnovit tři zaniklé rybníky, jejichž historie čítá stovky let. Mají protržené hráze a už v nich roste les," vysvětlil Václav Zámečník. Zmíněné rybníky jsou propojené potoky, které vedou směrem z lesa ven. Při bouřce a přívalových deštích se jimi valí voda do okolních vesnic. Když se rybníky obnoví, voda se v nich zadrží a její odtok směrem do vesnic se výrazně zpomalí.

Rozpočet na obnovu uvedených tří rybníků činí 10,2 milionu korun. Proto podle Václava Zámečníka požádalo město Písek o dotaci Ministerstva zemědělství, která by mohla činit až 80 procent z celkových nákladů, aby mohli projekt zrealizovat.

K nápadu obnovit rybníky v Píseckých horách přivedlo pracovníky společnosti Lesy města Písku především loňské katastrofální sucho, které poškodilo obrovské množství lesních porostů, zejména smrků.

Díky obnově tří zmíněných rybníků by se zde mohlo podařit udržet zásobu vody pro případ, že by se extrémně suché počasí v budoucnu opakovalo.

Pracovníci Lesů města Písku pečují o stávající rybníky v Píseckých horách dlouhodobě.

V tomto týdnu přineseme v Píseckém deníku rozhovor s jednatelem společnosti Lesy města Písku Václavem Zámečníkem na téma následků loňského abnormálně suchého léta v lesích Píseckých hor, se kterými lesníci stále bojují.