Rozhodla o tom rada kraje na svém zasedání ve čtvrtek 3. června, kde zároveň schválila dodavatele staveb vzešlé z výběrového řízení. Potvrdil to náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák. Důvodem rekonstrukcí tří uvedených mostů je jejich technický stav, který je hodnocen stupněm číslo pět, tedy špatný. „Odstranění starého a stavbu nového mostu před Bílinou za 11,95 milionu provede společnost Reno Šumava stavby, v Újezdci provede tytéž práce stejná společnost za 6,02 milionu a před Hospřízí zajistí výměnu mostu za 8,2 milionu korun společnost MS STAVMONT,“ upřesnil náměstek hejtmana pro dopravu.

V prvním případě se jedná o rekonstrukci mostu ev. č. 105-040, převádějícího silnici II/105 přes bezejmenný tok před Bílinou, ve druhém o rekonstrukci mostu ev. č. 144-013, který převádí silnici II/144 přes bezejmenný potok v obci Újezdec a ve třetím o rekonstrukci mostu ev. č. 164-002, který převádí silnici II/164 přes bezejmenné vodní koryto před obcí Hospříz. „V současné době ještě ladíme jednotlivé podoby objízdných tras a teprve pak se bude možné bavit o přesných termínech, kdy budou stavby zahájeny a ukončeny,“ uzavřel náměstek.