Ani letošní rok nebyl výjimkou. A tak se 13. prosince 2018 otevřely dveře budovy a na všechny příchozí dýchla vánoční atmosféra.

V jednotlivých třídách si mohli návštěvníci vyrobit nejrůznější vánoční ozdoby, nazdobit si perníčky, seznámit se s vánočními zvyky nebo se inspirovat při přípravě slavnostní vánoční tabule. Zpestřením také bylo, že každý mohl nahlédnout do tajů chemie, fyziky a přírodopisu v odborných učebnách, kde vyučující předváděli zajímavé pokusy.

K vánoční atmosféře jistě také přispělo hudební vystoupení žáků.

Na přípravě celé akce se podíleli nejen žáci a pedagogové, ale i milevské a okolní organizace, jako například Centrum mladé rodiny Milísek, Střední rybářská škola Vodňany, Nízkoprahový klub Fanouš, Darovna Milevsko, Dětský domov Zvíkovské Podhradí, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, Městská knihovna Milevsko nebo taneční klub NRG crew. Na závěr každého potěšilo, že si mohl zakoupit některý z výrobků vytvořený žáky či si zajít na malé občerstvení do školní jídelny. Děkujeme všem zúčastněným a doufáme ve shledání příští

Markéta Radostová