Ve čtvrtek 14. září tak zahájil svou činnost v novém školním roce i Kovářovánek, který ve škole působí pod patronací společnosti Kovářovskétradice.cz.

Vedoucí Kovářovánku Pavla Škochová na první schůzce připravila pro děti akci, jejímž obsahem bylo připomenutí a prohloubení znalostí o tradičním lidovém obyčeji a to dožínkách.

Děti se dozvěděly, že dožínky byly oslavou ukončení žní a také, co vše jim předcházelo. Prohlédly si obrázky ženců a žneček při práci s hasákem (kosou na sečení obilí), obrázky obilí svázaného povřísly, práci s cepem při mlácení klasů a krásné dožínkové věnce spletené z několika druhů obilí, které vždy přivážela chasa s posledním snopem hospodářům. Povídaly si také o tom, kam se odváželo zrní na semletí a co všechno se dělá z mouky. Ve skupinách vymalovávaly obrázky ukazující setbu obilí, sklizeň, výmlat i odvoz do mlýna, které na základě návrhu manželů Škochových nakreslil známý malíř a herec Národního divadla v Praze Miloš Nesvadba. Děti se naučily i písničku V tom našem mlejně, kde pohybem naznačovaly práci mlynáře a jednoduchý tanec Víte-li pak, jak sedláček.

manželé Milan a Pavla Škochovi