Město Mirovice, pod které Touškov spadá, zde připravuje pozemky pro výstavbu. "Letos jsme nechali zpracovat územní studii na výstavbu rodinných domů v jihozápadní části obce," uvedla radní města Marie Hrdinová s tím, že zadání prací předcházela směna pozemků se soukromými vlastníky tak, aby bylo možno umístit všech plánovaných šestnáct parcel na pozemku města.

Během léta proběhla jednání dotčených subjektů se zpracovatelem studie. Podařilo se vyřešit všechny připomínky. "Dalším krokem bude v roce 2021 vypracování projektové dokumentace na základní technické vybavení v této lokalitě," nastínila radní. Podobný proces se uskutečnil také v Mirovicích, kde se v severozápadní části města připravuje 44 parcel pro rodinné domy.