Strom nebyl proschlý, ani nejevil známky choroby. „Zjistili jsme však, že kořeny jsou do hloubky 80 až 100 centimetrů prohnilé. Zřejmě před lety byla část kmene zahrnuta zeminou, což způsobilo hnilobu,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslav Šatra.

Hrozilo nebezpečí, že půjde k zemi i druhá část stromu, kolem kterého vede cyklostezka. Proto Městské služby Písek včera zlikvidovaly nejen spadlou část, ale i stojící strom. „Pozemek je Povodí Vltavy, se kterým budeme jednat o náhradní výsadbě. Předpokládám, že ještě letos zde vysadíme pět až sedm jasanů,“ dodal Miloslav Šatra.

V pondělí 4. září byly pokáceny dva duby na hrázi rybníku Beran, které budou nahrazeny novou výsadbou.

V tomto týdnu už také začala prořezávka dubů kolem cesty k zahrádkářské kolonii Vohybal. Ošetřen bude památný strom, a to lípa v místní části Semice. „Ošetřeny budou i tři desítky stromů na hrázi rybníka a potom rovněž památný strom Semická lípa a dvě vzrostlé lípy ve městě pod nemocnicí,“ doplnil Miloslav Šatra