Do novodobé historie města se výrazně zapsal jeho bývalý starosta Tom Zajíček. Měl hodně podnětů a plánů a k jejich prosazení se snažil přispívat i nyní jako člen zastupitelstva města. Ale už bude záležet na jeho spolupracovnících ze strany ED SNK, za kterou v posledních komunálních volbách kandidoval, jak si s tím poradí. Tom Zajíček zemřel v pondělí 17. února po krátké těžké nemoci.

Město Písek, kde se Tom Zajíček 25. srpna 1948 narodil, bylo jeho vyvoleným. Opustil je pouze na pět let, kdy v Praze studoval sociologii na Filozofické fakultě UK. Sem k řece Otavě, do rodného domu na rohu Palackého sadů a Tyršovy ulice, si z Prahy přivedl manželku Alexandru. Společně tady vychovali tři děti.

Tom Zajíček 
* 25. srpna 1948, Písek
† 17. února 2014, Písek
Byl ženatý. Manželka Alexandra pracovala coby ředitelka Úřadu práce v Písku. Mají tři děti Petra, Ondřeje a Vojtěcha.
Vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor sociologie a filosofie (1966 1971). Působil jako sociolog v textilním závodě Jitex Písek (1971 1975) a na generálním ředitelství Pletařského průmyslu v Písku (1977 1987). Poté pracoval jako vedoucí psychologické laboratoře pro přípravu personálu JE Temelín (1987 1990).
1990 - 1998 starosta města Písek (ODS)
1990 2014 zastupitel města Písek (v letech 1994 2010 za ODS, v letech 2010 2014 za SNK ED
1998 2010 poslanec (ODS)
Byl poradcem premiéra Petra Nečase pro samosprávu a regionální rozvoj.

„Královské město Písek potkalo více dob těžkých než období klidného rozvoje. Přes tento fakt se nám zachovalo město krásné, hodné našeho zájmu a snahy o jeho další rozvoj," uvedl Tom Zajíček v jednom z rozhovorů začátkem devadesátých let minulého století.

Ve funkci starosty i později jako člen zastupitelstva se staral nejen o to, aby město bylo příjemné pro život jeho obyvatel, ale také o obnovení významných tradic. Také jeho zásluhou se podařilo obnovit městskou slavnost a do Písku se v roce 1995 vrátil festival humoru jako Mezinárodní bienále. Pořádání prvního ročníku Tom Zajíček komentoval slovy: „Město Písek bylo vždy známo podporou kultury, kulturního života a množstvím umělců, kteří se zde narodili nebo zde tvořili. Chtěli bychom v této cestě pokračovat a podpořit hodnotný kreslený humor. Vždyť vědci se shodují, že smích a humor prodlužují lidský život."

Mnozí Písečtí znali Toma Zajíčka nejen jako politika, ale také jako člověka, který stál u zrodu prvních zahraničních kontaktů Písku po sametové revoluci. Přispěla k tomu výborná znalost angličtiny, které se věnoval od dětství. Rád četl a pobýval na chalupě u Zátaví, ale na obojí měl jako politik málo času. I proto se těšil do důchodu.

„Mám políčeno na několik tisíc knih, které jsem zatím neměl čas ani prolistovat," řekl v jednom z posledních rozhovorů pro tisk na podzim loňského roku.

„Tom Zajíček se nezaměnitelně podílel na vzniku nové tváře města, která jej dnes dělá jedním z nejhezčích měst. K jeho rozvoji přispíval i po opuštění pozice starosty a díky němu se Písek dostal do povědomí veřejnosti nejen v České republice, ale i v zahraničí," připomněl Ondřej Veselý, současný starosta Písku.

Na bývalého starostu zavzpomínal místostarosta Josef Knot: „Zajíček byl starostou, který nastartoval rozvoj našeho města, byl také osobností, která neváhala vystoupit z ODS, aby si zachovala vlastní morální integritu. Pro mě osobně byl Tom Zajíček člověkem, který mě uváděl do politiky a dokázal svou opoziční roli odložit, když šlo o zájmy Písku. Bude mi chybět."

Písečtí zastupitelé napříč politickým spektrem, spolupracovníci, přátelé a sportovci, se kterými rád hrál volejbal, a bývalí spolužáci se shodují, že málokdo udělal pro Písek a jižní Čechy tolik jako Tom Zajíček.

„Byl to nejen dobrý politik, ale především slušný, čestný a nekonfliktní člověk. Dokázal naslouchat druhým a pokud to bylo potřeba, snažil se pomoci," řekla včera jeho bývalá dlouholetá spolupracovnice ze sekretariátu starosty Městského úřadu v Písku Jaroslava Dušková, která dvanáct let chodila s Tomem Zajíčkem do školy. Nejprve to bylo na základku J. A. Komenského a později na Střední všeobecně vzdělávací školu v Písku.

Podobně hovořili i další spolužáci Jan Jůzek, Marie Zahrádková, Marie Machová, Pavel Podlešák, Jan Macháček a další.