„Zastupitelstvo bude ve čtvrtek 27. listopadu," oznámila nová starostka Písku Eva Vanžurová na konci jednání.

Proti tomu se však ohradil bývalý starosta Ondřej Veselý. „Plán zastupitelstev se schvaluje na celý rok a ať byl ve vedení města kdokoli, vždycky se dodržoval. Přijde mi dost nekorektní to takhle na poslední chvíli měnit, protože jsme s tím všichni počítali na 4. prosince. Už teď vím, že jeden můj kolega nebude 27. listopadu moct," konstatoval Ondřej Veselý.

Plán jednání zastupitelé schvalují vždy na posledním zasedání v roce nebo na prvním v roce následujícím. „Za čtyři roky jsem sám od sebe ani jednou termín neměnil, jen jednou jsme ho na základě kolektivní domluvy přesunuli," dodal Ondřej Veselý.

Nový místostarosta Jiří Hořánek obhájil rozhodnutí tak, že přesunutí termínu není v rozporu se zákonem ani jednacím řádem. „Zastupitelstvo svolává starosta města," řekl Jiří Hořánek.

Starostka uznává, že námitka Ondřeje Veselého má své opodstatnění. „Vím, že termín je dost šibeniční, ale tlačí nás čas. Musíme určit komise a výbory. Věřím, že se všechno stihne, jak má," zmínila Eva Vanžurová. Většina zastupitelů hlasováním podpořila návrh starostky.

Další zastupitelstvo Písku bude 27. listopadu od 13 hodin v Debatních trámech Sladovny.