Pohled na rozkopanou vstupní část sídliště Jih trochu znepokojuje obyvatele zejména Truhlářské ulice a bezprostředního okolí na sídlišti Jih. Od posledního květnového týdne zde akciová společnost Teplárna Písek vyměňuje podzemní rozvody tepla a teplé vody. „Sice ještě není ani konec července, ale mám obavy, aby se u nás na sídlišti nemusel odkládat začátek topné sezony," uvažuje nad výkopem Josef Nosek, jeden z obyvatel Jihu.

Vedoucí střediska rozvodů tepla písecké Teplárny Josef Smolar lidi bydlící v Truhlářské ulici uklidňuje. „Nemusí mít obavy, že by v případě ochlazení zůstali bez tepla. Máme sice nepatrné zpoždění, ale jeho vyrovnání nebude problémem a předpokládáme, že nejpozději v druhé polovině srpna práce skončí," ujistil Josef Smolar.

Pracovníky teplárny na několik dní zastavil dub rostoucí přímo nad vedením teplovodu k domům čp. 2169 a 2170 v Truhlářské ulici. Podle názoru odborníků z teplárny není možné technicky vyřešit výměnu teplovodu jinak než odstraněním stromu.

Není výjimkou ani v jiných lokalitách, že obyvatelé zeleň vysázeli do ochranných pásem sítí. „Ale strom v Truhlářské ulici se nachází přímo nad teplovodním kanálem a ještě nad odbočkou k domům číslo 2169 a 2170. Proto jsme rozhodli, že dub bude pokácen," vysvětlil Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku.

Jako náhrada za pokácený dub bude vysazeno pět vzrostlých lip, a to tak, aby ani v budoucnu nedošlo k podobné situaci – k ohrožení jakékoliv sítě.

Stavební práce
Rekonstrukce rozvodů tepla a teplé vody z Teplárny Písek se na sídlišti Jih v Písku bezprostředně dotýká domů v Truhlářské ulici s čísly popisnými 2169, 2170, 2171, 2172, 2164, 2163, 2220 a 2162.
Zdroj: Teplárna Písek