Pro průměrný šedesátimetrový byt 3+1 v zatepleném domě by měly náklady na vytápění a teplou vodu narůst v průměru o necelých 414 korun měsíčně, u nezatepleného domu to bude zhruba 497 korun měsíčně. Podle písecké radnice však nejde v porovnání s jinými městy o dramatické zdražení. „Ve srovnání s nárůstem cen v jiných městech, kde jde o desítky i stovky procent, zůstává cena tepla v Písku pro jeho obyvatele stále dostupná,“ podotkl starosta Michal Čapek. Doplnil, že Teplárna Písek musela ke zdražení přistoupit kvůli pokračujícímu vývoji cen energií a prudkému navýšení cen paliv.

Cena tepla v Písku meziročně stoupne o 180,60 Kč/GJ, to znamená 25% nárůst u sekundáru, tedy pro většinu odběratelů, a 33% zvýšení na primáru. Cena na sekundáru bude 1. ledna činit 993 Kč včetně DPH, na primáru pak 799,81 Kč včetně daně.

Kontejnery na tříděný odpad v Písku.
Poplatek za odpad se pro Písečáky pro příští rok nezvýší. Do budoucna ale ano

Navýšení ceny tepla o čtvrtinu bude pro teplárnu znamenat vyrovnané a bezpečné hospodaření, které umožní absorbovat i případné další výkyvy cen energií a také začít tvořit rezervu na další investice, které budou v horizontu dvou až pěti let nutné, aby bylo možné zahájit definitivní odchod od uhlí. Jak uvedla ředitelka Teplárny Písek Andrea Žáková, v první řadě se uvažuje o výstavbě akumulačního zásobníku za zhruba 30 milionů korun. "Dále bychom pak rádi nainstalovali kogenerační jednotku," pokračovala s tím, že investiční náklady na tuto akci se odhadují na 270 milionů korun.

Základním zdrojem Teplárny Písek je kotel na uhlí a na biomasu. Cena uhlí meziročně stoupla o 52,3 procenta, u biomasy činil nárůst dokonce 88,8 procenta. Na Výtopně Samoty byl k vytápění využíván plyn. „S ohledem na válečnou situaci, během které není zaručena dostatečná kapacita zemního plynu na následující sezonu, jsme se rozhodli přestavět plynový kotel na dvoupalivový kotel, který může využívat zemní plyn i LTO. Tato nečekaná investice ve výši 25 milionů korun přispěje k zajištění dostatečných a bezpečných dodávek tepla. Počítáme s provozem kotle na LTO bez zemního plynu,“ podotkla ředitelka Andrea Žáková.

Podzimní výlovy jsou pro rybáře vrcholem roku. Na snímku výlov Ženicha v režii Rybářství Třeboň.
Ceny kaprů poprvé překročily hranici sto korun za kilo

Teplárna Písek letos dokončila celkovou rozsáhlou rekonstrukci svých rozvodů, příští rok pak chce pokračovat v budování přípojek zejména pro nové zákazníky.