Do užší nominace 17. ročníku bylo v pěti kategoriích vybráno 16 nejzajímavějších projektů. Teplárna Písek byla nominována v kategorie Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší za projekt Ekologizace výtopny Samoty.

Mazutová kotelna Samoty se využívala jako záložní zdroj Teplárny Písek. Teplárna ji odstavila a v uvolněné výtopně instalovala moderní plynový kotel s podstatně nižšími emisemi znečišťujících látek. Po vy­hod­no­cení eko­nomiky provozu počítá teplárna s tím, že bude plynový kotel používat nejen při provozních špičkách, ale že bude v přechodném období snížené spo­třeby tepla od května do října nahrazovat v teplárenské soustavě v Písku výkon uhelného kotle.

Ve středu 24. dubna převzala v rámci Dnů teplárenství a energetiky konaného v Hradci Králové ředitelka Teplárny Písek Andrea Žáková od předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáše Drápely tradiční cenu křišťálový komín. Další nominovaný projekt teplárny Písek – Horkovod Východ získal čestné uznání.

Ocenění odborníky v teplárenství je jasným signálem, že současné i plánované investice v rámci celkové modernizace Teplárny Písek mají smysl a jsou společnosti velkým přínosem.

Teplárna Písek