Teplárna Písek dokončila jednu z nejvýznamnějších investičních akcí ve své historii. Po necelém roce od zahájení výstavby a po čekání na vhodné klimatické podmínky zprovoznila ve svém hlavním tepelném zdroji ve Smrkovicích nový kotel na biomasu o tepelném výkonu 10 MW. Náklady na jeho pořízení dosáhly 103,8 milionu korun bez DPH, teplárna na nové zařízení získala evropskou dotaci ve výši 60 % způsobilých výdajů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. „Tato investice nám umožnila odstavit jeden ze dvou uhelných kotlů, s jejichž pomocí byly dominantně kryty potřeby tepla města,“ řekla na dnešním slavnostním zahájení provozu kotle ředitelka Teplárny Písek Andrea Žáková. Kromě samotného horkovodního kotle byla postavena nová budova pro kotelnu a pro palivové hospodářství a také skládka biomasy, pořízen byl i nový kolový nakladač.

„Kotel je vybavený novým elektroodlučovačem pro čištění spalin, díky své konstrukci jsou hodnoty emisí plynných znečišťujících látek v dolní polovině svého emisního limitu,“ uvedla Andrea Žáková. Instalovaný výkon kotle je 10 MW, minimální 3 MW. Předpokládá se, že se v zimě při maximálním zatížení denně spotřebuje osm kamiónů štěpky. Palivo bude pocházet především z městských lesů. Počítá se s tím, že kotel na biomasu bude během hlavní topné sezony jedním ze dvou základních zdrojů tepla. Po ukončení provozu páry může být kotel používán i jako letní zdroj místo plynového kotle na výtopně Samoty.

Aneta Langerová.
Aneta Langerová přiveze Dvě slunce a rozzáří Písek. Už v listopadu

Nový zdroj tepla má pro teplárnu velký ekonomický i ekologický význam. „Došlo ke snížení instalovaného tepelného výkonu teplárny tak, že její tepelný příkon ve zdrojích na fosilní paliva byl nižší než 20 MW a tím bylo možné se již dále neúčastnit evropského systému obchodování s emisními povolenkami oxidu uhličitého,“ vysvětlila Andrea Žáková a doplnila, že díky novému biomasovému zdroji tepla ušetří ročně desítky miliónů korun na emisních povolenkách, které okamžitě investují zpátky do teplárny a její modernizace. „Letos se cena emisních povolenek dramaticky zvýšila a dosahuje úrovně 60 euro na tunu, ti provozovatelé tepelných zdrojů, kteří do systému spadají, tento nárůst budou muset promítnout do cen pro své odběratele. Kdybychom nepostavili kotel na biomasu, došlo by jen kvůli povolenkám k nárůstu ceny tepla o těžko uvěřitelných 300 korun na gigajoul,“ poznamenala.

„V této nelehké době je to velmi pozitivní zpráva pro naše město a obyvatele,“ vítá tuto investici i starostka Písku Eva Vanžurová. „Teplárna Písek touto akcí dále naplňuje strategii, kterou si město jakožto její hlavní akcionář zakotvilo do své městské tepelné koncepce, jíž schválilo zastupitelstvo města v roce 2017,“ dodala starostka.

Petra Měšťanová, mluvčí města