„Pokud bychom na tento požadavek přistoupili, znamenalo by to zdražení tepla pro téměř osm tisíc domácností i pro řadu podnikatelských subjektů ve městě," zdůraznil místostarosta Písku za Volbu pro město a předseda představenstva teplárny Vojtěch Bubník.

Když Komterm neuspěl u teplárny a jejího většinového vlastníka, obrátil se na Energetický regulační úřad (ERÚ). Ten však na základě podkladů dodaných oběma stranami i výsledků vlastního šetření v prosinci minulého roku odmítl uzavření celoroční smlouvy písecké teplárně nařídit. Komterm neuspěl ani s rozkladem proti rozhodnutí ERÚ. Před několika dny ředitelka ERÚ Alena Vitásková rozklad společnosti Komterm zamítla a předchozí rozhodnutí potvrdila.

Důvodů k zamítnutí žádosti Komtermu je několik. Ze zákona o podporovaných zdrojích energie sice vzniká povinnost výkupu tepla, ale nesmí se přitom zvýšit celkové náklady na pořízení tepla pro současné odběratele. V píseckém případě by toto navýšení dosáhlo více než 8,7 milionu korun bez DPH. Současní odběratelé by tak zaplatili za každý GJ zhruba o 27 korun víc. Vhledem k těmto a dalším především technickým okolnostem dostala Teplárna Písek výjimku ze zákona a smlouvu s Komtermem uzavírat nemusí.

To však do budoucna nevylučuje spolupráci dvou hlavních dodavatelů tepla a teplé užitkové vody, kterými ve městě jsou Teplárna Písek a společnost Komterm Praha provozující bývalou teplárnu Jitexu. Potvrdil to i místostarosta Vojtěch Bubník: „Spolupráce dvou zdrojů tepla, historicky připojených na stejné potrubí, by mohla být výhodná. Musí ale být výhodná oboustranně a hlavně nesmí zatížit písecké domácnosti neúnosným zdražováním tepla," zdůraznil místostarosta Vojtěch Bubník.