Součástí dne otevřených dveří bylo i několik komentovaných prohlídek během dne. Prohlédnout si provoz přišli také žáci ze 7.B ZŠ J. Husa v Písku, které provedl směnový technik teplárny Jiří Krejčíř (na snímku).