Provoz navštívila také Eva Vanžurová, starostka města Písku, které je majoritním vlastníkem teplárny. Zajímala se o rozsáhlé investice. K nejvýznamnějším patří realizace dvou etap akce přechod parovodu na horkovod – východ. Realizuje se také ekologizace výtopny Samoty, kde dosavadní mazutová kotelna bude nahrazena plynovým kotlem.