Konkrétně byla k nahlédnutí nová plynová kotelna na výtopně Samoty v ulici Za Pazdernou, která slouží jako záložní zdroj. Přítomní se seznámili s historií výtopny, prohlédli si fotografie a seznámili se se záměry teplárny do budoucna.