V případě kompletního naplnění kapacit budovy, která stojí v areálu bývalých Žižkových kasáren, by zde mohlo sídlit dvacet firem a pracovat tři sta lidí. Čtyři datové sály zatím slouží šesti firmám.

Celkové náklady na rekonstrukci přesáhly 450 milionů korun, přičemž 252 milionů korun byla výše dotace poskytnutá ze státního rozpočtu a evropských fondů.

Technologické centrum (TCP) má sloužit i pro uplatnění absolventů vysokých škol.  Spolupráci navázalo TCP s Univerzitou Hradec Králové a pražským ČVUT.

Na projektu od počátku spolupracuje společnost IBM zaměřující se na poskytování služeb IT. Mezi další partnery, se kterými Technologické centrum Písek postupně navázalo spolupráci v této oblasti, jsou Schneider Electric, Juniper, Arow ECS, Microsoft a Conteg a mnoho dalších.
Budova nabízí 5700 m² kancelářských prostor k usídlení firem a mnoho konferenčních sálů pro pořádání různých druhů kongresů, seminářů nebo společenských akcí.

„Naplno se rozbíhají prohlídky budovy a prostor datového centra, které umožní veřejnosti navštívit TCP.Informace o prohlídkách budou zveřejněny na našich webových stránkách," řekl výkonný ředitel Technologického centra Písek Radovan Polanský.

„TCP představuje přínos pro rozvoj podnikání ve městě i pro zaměstnanost. Výhodou je, že město Písek nemuselo do projektu dát ani korunu," doplnil starosta Písku Ondřej Veselý.

Investor chtěl v kasárnách původně stavět byty.  Začátek realitní krize ho od nápadu odradil, šanci tak dostal projekt datového a IT centra.