„Zbytečná válka," těmito slovy označil britský politik Winston Churchill první světovou válku. Právě sto let od jejího vypuknutí si připomíná Milevské muzeum. Začala tu výstava 1914 – 1918, čas války i naděje.

„I přes velké množství lidských obětí první světová válka v Evropě vlastně nic nevyřešila," interpretoval citát ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář, který první světovou válku považuje za nejpřevratnější konflikt v dějinách válek – kvůli nasazení techniky.

„Když v roce 1914 vypukla první světová válka, v Evropě se do té doby téměř padesát let neválčilo, pomineme-li celkem malou epizodu okupace Bosny a Hercegoviny Rakouskem v roce 1878. Předtím byla velkou evropskou válkou prusko – francouzská v roce 1870. To byla válka v jiném bojovém a životním stylu. Tam měly bitvu rozhodnout útoky pestře oděného jezdectva s tasenou šavlí. To byl v roce 1914 naprostý anachronismus," popisuje ředitel.

Technický pokrok za tu dobu výrazně poskočil dopředu. „V roce 1914 – 1918 byli lidé přímo zděšeni, co si lidstvo na sebe vymyslelo. Objevila se první letadla, která byla do té doby považována za jakousi neškodnou zábavu, dále ponorky se svou velkou ničivou silou, dělostřelectvo zaznamenalo velký pokrok, objevily se první jedovaté plyny, dále tanky. Obyvatelé Londýna byli překvapeni, že jejich do té doby nedotknutelné město zažilo první bombardování," připomněl výjimečnost ředitel.

První světová válka tak znamenala velký šok a také konec čtyř velkých tradičních říší – německého císařství, rakousko-uherské monarchie, ruského carského samoděržaví a turecké Osmanské říše.

„Dalo by se říci, že dnes by mělo být lidstvo moudřejší, ale když se podíváte na současné dění ve světě, zdá se, že se lidstvo nepoučilo. A tak si přejme, aby vzpomínky na první světovou válku a na války vůbec zůstaly jenom vzpomínkami a abychom válečné běsnění nemuseli nikdy poznat," dodal na vernisáži ředitel.

Jak připomněl Vladimír Šindelář i místostarosta Martin Třeštík, téměř v každé české vsi najdeme pomníček věnovaný padlým. „Stejně tak platí, že většina z nás má v rodině příběh, který se týká světové války, který si ještě někdo pamatuje. Moji oba  dědečkové byli účastníky válečných operací. Myslím si, že ještě pořád je to pro některé další generace jakýsi druh osobního prožitku," uvedl místostarosta Martin Třeštík, který na vernisáži zmínil i volby do Evropského parlamentu, které budou v pátek a v sobotu.

„Mnozí si o nich řeknou: K čemu nám to je? Jaký to dává smysl? Akorát si přivodíme další hloupou regulaci. Nanejvýš získáme, že budeme moci volat do zahraničí bez poplatku za roaming. Myslím si, že právě moment, kdy zástupci zhruba pěti set milionů Evropanů mohou jít společně k volbám a pracovat na cíli, kterým je pokračování života v míru, to už zejména při ohlédnutí se na první světovou válku a na její pokračování dobrý smysl dává," doplnil Martin Třeštík.

V Milevském muzeu jsou na výstavě k vidění ukázky dělostřelecké munice, osobní věci vojáků, zbraně či pro Milevské jistě zajímavé seznamy vojáků z Milevska odvedených do války nebo jejich fotografie.

Jednou z návštěvnic vernisáže byla i Marta Běhounková z Vlksic. „Manžel chodí na každou vernisáž. Výstava mě zaujala, je pěkně udělána," hodnotila Marta Běhounková.

Zpestřením vernisáže bylo puštění malého zákopového gramofonu.

Výstavu si zájemci mohou prohlédnout do 8. září.