„Dovolím si tvrdit, že nový vůz nám bude sloužit zase několik desítek let," uvedl 
Petr Sidum, velitel dobrovolných hasičů v Albrechticích nad Vltavou.

Nový devítimístný vůz hasiči využijí pro přepravu osob a vybavení. „Je potřeba, abychom při výjezdu na místo zásahu mohli dopravit dostatečný počet zasahujících hasičů. Dále vůz využijeme 
i pro dopravu na soutěže v požárním sportu a další hasičská setkání," říká Petr Sidum.

Nový vůz stál přes osm set tisíc korun. „Náklady jsou hrazeny částečně z rozpočtu obce a dále z dotačního programu Jihočeského kraje," sdělil Miroslav Ušatý, starosta Albrechtic nad Vltavou.