„Na valné hromadě jsme se jednoznačně usnesli, že je to projekt, který by řešil problém všech členských obcí svazku. Je to asi tři čtvrtě roku, kdy jsme vytipovali jako vhodný bývalý vojenský areál mezi Vráží a Ostrovcem, který vlastní město Písek," uvedl místopředseda svazku a starosta Čížové Tomáš Korejs, který s nápadem přišel.
Podle něj by chtěl svazek využít jen část areálu, kde bývaly kotce pro strážní psy vojenského útvaru. Jejich záměr však zhatili písečtí zastupitelé na čtvrtečním jednání, kde jasně stanovili, že areál prodají jen jako celek.

Na nákup a následnou opravu celého areálu by ale svazek obcí neměl prostředky a navíc by byl pro jeho potřeby zbytečně velký. „Škoda, že zastupitelé nechtějí přistoupit na návrh svazku k rozdělení areálu, ale jejich postup plně chápeme a respektujeme," konstatoval Tomáš Korejs.

Část areálu, o kterou mají zájem, je podle něj sice hodně zchátralá, ale účelu svazku by po nutných opravách vyhovovala.

Podle místopředsedy Dobrovolného svazku obcí severního Písecka Tomáše Korejse by to znamenalo opravit patnáct kotců, provozní budovu a zajistit vodu a nakládání s odpady. Počítají i s tím, že by pak pro vzniklý útulek našli vhodného člověka, který by byl vyškolený a o psy se staral. „Měl by k dispozici také zařízení na odchyt psů a mohl by vyjíždět po obcích severního Písecka, kam by si ho zavolali, protože dojezdová vzdálenost mezi obcemi je poměrně krátká. Odchyt větších psů je pro nás mnohdy značný problém. Chtěli bychom vše vyřešit koncepčně," vysvětlil Tomáš Korejs. Vybrané prostory by záměru svazku vyhovovaly.

Areál bývalých kasáren je opuštěný od roku 2011 a chátrá. Město Písek coby jeho majitel ho zařadilo do nepotřebného majetku a nabídlo k prodeji. Nejprve letos v květnu za 3,79 milionu korun, ale žádný zájemce se neozval.

Nyní zastupitelé schválili snížení ceny na 3,5 milionu korun, avšak prodat psinec zvlášť zamítli. „Přehodnotil jsem to, nebylo by vhodné prodávat budovy zvlášť," konstatoval zastupitel Jiří Lejčar, který se na minulém zastupitelstvu za svazek obcí přimlouval a navrhoval prodej psince samostatně.

Na základě mapových a technických podkladů se totiž ukázala tato možnost jako nereálná, jelikož pozemky a budovy bývalého psince nemají vlastní přístupovou komunikaci, a proto je nelze oddělit z plochy určené k prodeji. Kromě toho by psi mohli rušit nového majitele okolních nemovitostí v areálu.

Prodej celého areálu dohromady potvrdila většina zastupitelů. „Je to tak správně. Zájem o areál může projevit i svazek obcí stejně jako kdokoli jiný, ale musí koupit celý areál. Pak případně může části pronajmout nebo dál prodat, to už bude na novém majiteli," zmínil radní města Luboš Průša.

Zástupci svazku obcí jsou však rozhodnutí. „Musíme samozřejmě respektovat rozhodnutí zastupitelstva města Písku. Pokud nebude možné koupit jen část areálu, kde je bývalý psinec a která se nám zdá jako ideální, začneme hledat jiné prostory. Vrážský areál je pouze jednou z variant," uzavřel Tomáš Korejs.