Osmnáct měst a obcí si nakoupí 298 kontejnerů a nádob na tříděný odpad. Umožní jim to dotace ve výši přes 3,5 milionu korun, kterou získal Svazek obcí regionu Písecko z operačního programu Životní prostředí – Fond soudržnosti.

„Peníze z EU pokryjí 85 procent nákladů, ostatní dofinancují obce. Ještě během podzimních měsíců budou nádoby rozvezeny podle požadavků obcí,“ vysvětlila Helena Šedivá ze Svazku obcí regionu Písecko.

V Písku je v současnosti 147 stanovišť s nádobami na tříděný odpad. „Počet nádob na bioodpad se zvýší o 20 kontejnerů s objemem 1100 litrů. Další nádoby budou k dispozici pro papír a plasty a obyvatelé jistě uvítají i 30 nádob na kovy,“ informoval Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek.

Do projektu Systém odděleného sběru pro Svazek obcí regionu Písecko se kromě Písku zapojily například Milevsko, Mirotice, Čížová, Vráž, Dobev, Chyšky, Vráž, Oslov a Heřmaň. Zejména z měst zaznívají požadavky na kontejnery na nápojové kartony. I s nimi projekt počítá.