Ke dni 30. 6. 2018, po splnění všech zákonných podmínek, obdržel od ÚP ČR statut „zaměstnavatele na chráněném trhu práce“. Do tohoto projektu je zařazeno 13 členských obcí (Bernartice, Borovany, Božetice, Branice, Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Kovářov, Kučeř, Okrouhlá, Sepekov, Veselíčko, Zbelítov) a město Milevsko (SMM + SPOS) a šest nečlenských obcí (Boudy, Dolní Novosedly, Kluky, Vlastec, Zvíkovské Podhradí, Záhoří) a město Mirotice.

Svazek obcí Milevska nyní zaměstnává celkem 53 pracovníků, z toho podle §78 zákona o zaměstnanosti pak 43 osob (41 se zdravotním postižením a 2 se zdravotním znevýhodněním). Pracovníci OZP a OZZ jsou zařazeni na dělnické pozice jako uklízeči veřejných prostranství nebo údržbáři budov.

Obce samy těmto lidem zadávají pracovní činnost, kontrolují vykonanou práci, zajišťují pracovní pomůcky a vytvářejí odpovídající pracovní prostředí.

Svazek obcí Milevska zajišťuje pro výše uvedené obce a města a jejich pracovníky veškerou mzdovou agendu a vyřizuje na základě Dohody s úřadem práce měsíční příspěvek na mzdu. Ten činí pro OZP 75% superhrubé mzdy, maximálně do výše 12.000 Kč, zbylých 25% superhrubé mzdy hradí Svazku obcí Milevska jednotlivé obce. Pro OZZ příspěvek činí maximálně 5.000 Kč.

Nově také od 1.4.2018 Svazek obcí Milevska uzavřel s Úřadem práce Písek Dohodu o vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Aktuálně na tomto projektu zaměstnává šest osob.

Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením je státem podporováno jak finančně, tak morálně. Je jím poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Zdravotně postižených lidí přibývá a tyto pracovní příležitosti přispívají nejen ke zlepšení finanční situace lidí s omezeným pracovním uplatněním, ale i k posílení jejich sebevědomí. Zaměstnávání maximálně podporuje i Svazek obcí Milevska, neboť přínos v podobě upravené a čisté obce je viditelný.

Vážíme si těchto lidí, kteří se snaží poctivě pracovat i se zdravotním handicapem.

Eva Homolková a Michaela Hrnečková